Halvtid för uppmärksammad miljökampanj

Överblivna läkemedel hör inte hemma i naturen. Det är budskapet i den miljökampanj överblivnaläkemedel.se som tio organisationer och myndigheter driver. Kampanjen går nu in i halvtid och har hittills fått stor uppmärksamhet.

Läkemedel som en patient inte längre behöver hamnar allt för ofta i sopor och avlopp. När vi är sjuka lindrar och botar mediciner oss människor, men om medicinerna hamnar i naturen kan de vara skadliga. Reningsverk och sophantering klarar inte av att ta hand om de substanser som finns i läkemedel och de hamnar istället i mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Dessvärre behövs det inga stora mängder för att rubba balansen.

När du rensar ditt medicinskåp ska du istället lämna överblivna läkemedel till närmsta apotek. Där kontrolleras de noga och tas om hand så att inga läkemedelsrester riskerar att hamna i naturen.

Kampanjen går därför för högtryck på alla svenska apotek, liksom på organisationers och myndigheters hemsidor. Målet är att göra så många som möjligt medvetna om sex enkla förhållningsregler i den egna hanteringen av läkemedel.

· Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver
· Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
· Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket
· Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
· Lämna läkemedelsplåster och P-ringar (även förbrukade) till apoteket.
· Sortera och återvinn tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar

För mer information, se kampanjens hemsida www.överblivnaläkemedel.se eller kontakta

Henrik G Ehrenberg, Sveriges Apoteksförening
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-7701140