Höj receptens status!

Den digitala utvecklingen och införandet av NLL gör att bilden av vad ett recept är förändras. Förväntningarna på vad apoteken ska kunna göra när alla recept är digitala ökar. Trots det ligger mycket av regelverken kring förskrivning kvar utifrån att recepten är gula lappar. Recepten har kanske spelat ut sin roll – men informationen i recepten är viktigare än någonsin.

 

”Recepten är mindre centrala”

Från sjukvårdens sida pratas det ofta om att det är viktigt att skilja mellan ordination och recept. För vården är det ordinationen som är det grundläggande då det är här det går att se vad som ligger bakom beslutet. Det gör att läkare ibland kan tala om recepten som ”ett meddelande till apoteket”, ”bara en slutprodukt” eller ”en rekvisition för att patienten ska få köpa läkemedel på apoteket”. Recepten ses mest som en administrativ åtgärd som inte har med behandlingen att göra. Men för apoteket är receptet fortsatt det viktigaste dokumentet och utan korrekt information kan farmaceuten inte fullgöra sitt uppdrag.

Ändrad ordination utan ändrat recept

Det är inte ovanligt att läkaren ändrar ordinationen, t.ex. ökar dosen, utan att skicka ett nytt recept eftersom det redan finns ett. Men för patienten innebär det att etiketterna innehåller fel information, att receptet ”tar slut” för tidigt och problem med högkostnadsskyddet. För farmaceuten innebär det hen utgår från fel information i sin lämplighetsbedömning. Med felaktiga recept, saknade recept och recept på läkemedel som inte används blir kravet på att väga in alla elektroniskt sparade recept i bedömningen av en expedition i praktiken mycket svårt att genomföra på ett bra sätt.

Nationella Läkemedelslistan är ett bra verktyg

Fokuset på ordinationen gör att stora delar av förskrivarkåren är besviken på NLL då den ”endast” innehåller recepten. Att det inte är ordinationerna har främst en juridisk bakgrund men sett ur ett farmaceutiskt apoteksperspektiv är det en fördel. NLL är en möjlighet att samla just den information som behövs för att se till att patienten får en så bra läkemedelsbehandling som möjligt när den sker i hemmet. Informationen i NLL ligger ”närmare” patienten eftersom utan recept finns ingen möjlighet att genomföra behandlingen. NLL innehåller också alla recept oavsett varifrån de kommer och de ändringar som behöver göras på apoteken. Samt inte minst – information om när och vad som faktiskt har expedierats.

Fokusera på rätt läkemedel – hela vägen till patienten

Vi vet att det finns stora skillnader mellan vad som är tänkt att vara och vad som faktiskt blir behandlingen. Felaktiga uppfattningar hos patienten, fel som görs i samband med in/utskrivning på sjukhus och felaktiga recept är några av orsakerna. En väg att göra detta bättre är att öka förståelsen av hur viktigt det är att recepten – dvs. NLL – är uppdaterade. Sedan finns det mycket mer att utveckla, t.ex. bra funktionalitet för att förlänga, förändra och avsluta förskrivningar samt att få med mer information som apoteken behöver i sitt arbete. Större möjligheter för apoteken att göra ändringar samt att giltighetstiden på ett år för varje recept ses över är några ytterligare steg. Vi behöver gemensamt se till att patienten har rätt förutsättningar för att genomföra behandlingen och då är informationen i NLL den viktigaste!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.