Idag startar apotekens läkemedelssamtal

Idag går startskottet för tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal. Det är den andra farmaceutiska tjänsten som testas inom försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster.
Efter några månaders intensivt arbete med att ta fram material och utbilda farmaceuter är vi nu redo att säga igång, säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening. Intresset och engagemanget har varit stort från apoteken även den här gången.
När en person ska börja med en ny läkemedelsbehandling finns det ofta många frågor. Det kan vara enklare saker som bästa sättet att komma ihåg att ta läkemedlen till funderingar om vilka biverkningar läkemedlet har och om det då är värt att ta läkemedlet över huvud taget. Apotekens Läkemedelssamtal består av två samtal som utförs av farmaceuter som fått en fördjupad utbildning. Det första samtalet genomförs när läkemedel hämtas första gången och det andra några veckor senare. Under samtalet ställer farmaceuten frågor om hur kunden ser på läkemedelsbehandlingen och hjälper kunden att hitta svaren på det som den behöver. Under försöksperioden erbjuds tjänsten till patienter som fått läkemedel mot höga blodfetter, så kallade statiner.
Vi vet sedan tidigare att just statiner är något som många slutar med i förtid. Därför kommer det vara spännande att följa resultaten av den forskningsstudie som också genomförs för att se hur stor skillnad vi kan göra på apoteken, säger Fredrik.
Tjänsten erbjuds på uppemot 150 apotek och därutöver kommer 40 apotek att rekrytera patienter till en kontrollgrupp. Försöket pågår fram till nästa sommar och målsättningen är att 1500 apotekskunder ska genomföra de båda samtalen som ingår i tjänsten. Försöket ska  utvärderas av forskare från Uppsala Universitet.
För ytterligare information:

 

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening
tel: 070 508 27 41
fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se