Idag startar apotekens seniorvecka – fokus på att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling

 Från och med idag och hela veckan till och med söndag den 15 april kommer Sveriges alla apotek att fokusera på seniorers läkemedel. För första gången samlas alla apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten för en gemensam satsning att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.

Under veckan kommer farmaceuterna på landets ca 1400 apotek att erbjuda alla apotekskunder över 75 år en enklare läkemedelsgenomgång med det elektroniska expertstödet EES. Om kunden samtycker så analyserar farmaceuten om de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och att det inte krockar med andra läkemedel.

Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden denna läkemedelsanalys med EES. Men för första gången kommer alla farmaceuter på apotek samtidigt att lägga ner extra tid och fokus på att genomföra EES slagningar hos en utvald grupp. Inför denna vecka ska alla apoteksfarmaceuter ha genomgått en utbildning i EES säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

EES är ett dataprogram som eHälsomyndigheten har tagit fram för att samtidigt kunna jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten analyserar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller för höga doseringar. Förra året genomfördes 2, 5 miljoner analyser med hjälp av EES på apotek. I samband med seniorveckan kommer forskare Tora Hammar från Linnéuniversitetet att dokumentera och analysera hur EES används samt jämföra med en period före och efter den aktuella veckan.

Forskningen kommer att inriktas på hur mycket farmaceuterna använder EES för äldre, hur många potentiella läkemedelsrelaterade problem som upptäcks och åtgärdas samt vilka typer av problem som är vanligast. Resultatet kommer att publiceras under andra halvan av 2018 säger Tora Hammar på Linnéuniversitetet.

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening tel: 070- 5211256

robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Tora Hammar, disputerad farmaceut eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet tel: 0480- 497176

tora.hammar@lnu.se