Inga förfalskade läkemedel på apotek

Idag är det två år sedan EU:s krav på apoteken att säkerställa att förfalskade läkemedel inte når patienter. Samtliga apotek i Sverige är uppkopplade till e-verifikationssystemet som dagligen kontrollerar läkemedel.

– Svenska apotek har sedan start varit väl förberedda. Under två år har vi scannat och kontrollerat alla läkemedelsförpackningar som omfattas av regelverket. Inga förfalskade läkemedel har upptäckts på svenska apotek säger Ludvig Möller, projektledare för e-verifikation på Sveriges Apoteksförening.

Det svenska systemet för e-verifikation i Sverige ät ett välfungerande samarbete mellan Sveriges Apoteksförening, e-VIS och läkemedelstillverkarna i Sverige.

– Systemet visar att distribution och försäljning av läkemedel i Sverige är robust och säkert säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

 

Fakta om e-verifikation:

Majoriteten av läkemedel som tillverkas efter den 9 februari 2019 ska ha en unika 2D-kod som används för att identifiera en enskild läkemedelsförpackning. Den som tillverkar läkemedlet ska ladda upp informationen i 2D-koden i en Europeisk databas. Innan ett läkemedel lämnas ut till patient ska ett apotek kontrollera om förpackningen finns i databasen samt även markera den unika förpackningen som utlämnad till kund.

 

För ytterligare information:

Ludde Möller, projektledare e-VIS

ludvig.moller@lloydsapotek.se

+46 73-825 57 28

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

+46 70 239 16 06