Inga läkemedelsbrister på apotek relaterade till corona

Just nu råder ingen läkemedelsbrist på apotek med anledning av coronautbrottet. Det väntas inte heller några brister på kritiska substanser under den närmsta tiden. De flesta läkemedel som nu säljs på apotek är tillverkade längre tid tillbaka.

Apoteksföreningen håller tät och regelbunden kontakt med läkemedelsindustrin, läkemedelsdistributörerna samt med berörda myndigheter och följer noga utvecklingen på läkemedelsområdet. Dessutom följer vi utvecklingen i Europa via vår europeiska branschorganisation PGEU. Inom de områden där det är nödvändigt samarbetar apoteksföretagen i syfte att underlätta för kunder och därigenom bidra till att minska spridningen av coronaviruset.

hitta apotek finns aktuella öppettider och kontaktuppgifter till apotek.

Alla apotek upplever en hög arbetsbelastning just nu.  Apoteken arbetar för fullt med att svara på kunders frågor, fylla på lager och distribuera varor till kunder. Vissa efterfrågade varor som handsprit och receptfria värktabletter har fått en hastig åtgång vilket har medfört att dessa tillfälligt är slut på vissa apotek. Dessa lager kommer att fyllas på allt eftersom.

Alla bör nu följa Folkhälsomyndighetens rekommendation för att undvika vidare smittspridning. Detta är extra viktigt inför apoteksbesök där flera personer i riskgrupper för smittan kan vistas.