Ingen höjning av apotekens handelsmarginal

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort bedömningen att den statliga ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel ligger på en rimlig nivå sett till apotekens verksamhet och tillgängligheten till apoteksservice. Därför anser inte myndigheten att det finns skäl att ändra den så kallade handelsmarginalens nivå eller konstruktion.

Sveriges Apoteksförening delar inte TLV:s bedömning utan anser att det är hög tid att se över handelsmarginalen så att den täcker apotekens kostnader för att hantera receptbelagda läkemedel. Idag täcks under 90 procent av kostnaderna. Det är rimligt att apotekens samhällsuppdrag, att tillhandahålla läkemedel och säkerställa en god rådgivning, inte går med förlust. Apotekens kvalitet och höga kompetens kring läkemedel och läkemedelsanvändning bidrar till att skapa stora värden för samhället, hjälpa patienter till en bra läkemedelsanvändning och minska lidande.

– Det är uppenbart att TLV anser att apotekens övriga försäljning ska finansiera läkemedelshanteringen, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér

tel:070 239 16 06

epost: johan.waller@sverigesapoteksforening.se