Irland gör Viagra receptfritt efter kontroll av farmaceut

Irland kommer inom kort att tillåta receptfri försäljning av Viagra på apotek. Men det kommer inte vara fritt fram att plocka förpackningen från hyllan och betala i kassan. Först måste kunden prata med en farmaceut som ska säkerställa att kunden inte har några riskfaktorer och vet hur man ska använda läkemedlet. Sedan ett drygt år tillbaka är detta även möjligt i Norge.

Ett farmaceutsortiment – ett sortiment som är receptfritt men som endast får säljas efter kontakt med en farmaceut – är något som Sveriges Apoteksförening har förespråkat under lång tid. Det skulle göra att flera läkemedel som idag är receptbelagda skulle bli mer tillgängliga för patienter men även att vissa läkemedel som är receptfria idag skulle få en ökad säkerhet i användningen.

– Viagra är ett bra exempel på ett läkemedel som kan omfattas av ett farmaceutsortiment där farmaceuten med ett enkelt frågeschema kan avgöra om patienten löper någon risk när den använder läkemedlet. Dessutom vet vi att Viagra är ett av de läkemedel som handlas illegalt på nätet i stor omfattning med risker för förfalskade läkemedel som följd, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Läkemedelsverket har tidigare sagt nej till att låta Viagra vara receptfritt med särskild vägledning från farmaceut i Sverige med hänvisning till att ett apotek inte kan neka en kund att köpa ett receptfritt läkemedel. Erfarenheterna från andra länder visar på att det inte krävs särskilt stora ändringar för att även införa ett farmaceutsortiment i Sverige.

For ytterligare information:

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

Tel: o70 508 27 41