Kampanj för att få fler att söka sig till apoteksyrkena

Idag startar kampanjen Jobbapåapotek som syftar till att få fler att söka till farmaceututbildningarna. Det är andra året i rad som Sveriges Apoteksförening genomför en digital kampanj riktat till unga som är i begrepp att söka till någon naturvetenskaplig högskoleutbildning. 

Kampanjen består av informationssajten www.jobbapåapotek.se där man får veta mer om vilka yrkesroller och arbetsmöjligheter det finns i apoteksbranschen. Men också läsa intervjuer med personer som berättar hur det är att utbilda sig, arbeta och göra karriär som farmaceut. Kampanjen kommer att synas i digitala kanaler för relevant målgrupp.

– Rekryteringsbehovet till apotek kommer att vara stort de kommande åren. Även om tillgången på utbildade farmaceuter väntas öka de närmaste åren så kommer efterfrågan att öka ännu mer. Det beror bland annat på befolkningsökning och en åldrande befolkning. Behovet av utbildade farmaceuter finns över hela landet, från norr till söder och i allt från storstäder till glesbygd säger Lisa Stern Ödmark chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening.

 

För ytterligare information kontakta:

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1390 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.