Kan komma längre med samarbete mellan apotek och vård

Kristoffer Strömgren pläderar på Aftonbladet debatt för en apoteksgaranti, efter att apoteket i Lima lagts ned.

Det gäller att ha perspektiv. Sedan 2009 har Sverige fått 350 fler apotek och öppettiderna har därutöver förbättrats motsvarande ytterligare 300 ”gamla” apotek. Ett (1) apotek i glesbygd har lagts ned och vi tror inte att det kommer att följas av särskilt många fler.

Nu finns nya varor och tjänster på apoteken, samtidigt som tillgängligheten ökat för nästan alla. Ett nytt morgon- och kvällsöppet apotek innebär ökad tillgänglighet även för den som bor några mil utanför tätorten.

Vi gillar att du gillar oss, Strömgren! Apoteken själva vill förstås vara närvarande på så många orter som möjligt. Var de ligger kommer i förlängningen att bestämmas av hur demografin ser ut och om stat och landsting förstår att bättre nyttja vår tillgänglighet och kompetens för att öka tillgängligheten till vård.

Läkemedelsgenomgångar, minivårdcentraler, hälsokontroller, vaccinationer, stödprogram för viktnedgång och rökavvänjning är några exempel på vad apoteken kan bidra med i än större utsträckning.

Att apoteket i Lima läggs ned är en direkt följd av att landstinget beslutat lägga ned vårdcentralen, vilket begränsar antalet potentiella apotekskunder till 400.

Med ett bättre samarbete mellan vård och apotek kan vi komma längre och apoteksomregleringen bli en reform där hela dess potential nyttjas – med mer och bättre vård till medborgarna.

Johan Wallér
Henrik G Ehrenberg

Sveriges Apoteksförening

Publicerad i Aftonbladet 7 april 2013 (ej på webbtidningen)