Kommande tjänst för lagerstatus på apotek

Pressmeddelande från Sveriges Apoteksförening och LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att kunna få information om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel via webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Det har LIF och Sveriges Apoteksförening kommit överens om.
De två parterna menar att det är logiskt att använda en redan etablerad och mycket använd informationskanal som Fass för att också kunna ge kunderna information om huruvida ett läkemedel är tillgängligt på ett närbeläget apotek eller måste beställas.

– Apoteken strävar alltid efter att ha rätt läkemedel i det lokala lagret. Idag direktexpedierar de därför runt 95 procent av alla recept. En samlad lagerstatusfunktion kommer att underlätta för apotekskunderna – också i de fem procent av fallen då det läkemedel man söker inte finns tillgängligt i lager, säger Johan Wallér, VD i Sveriges Apoteksförening. Det nya systemet kommer att öka servicen och blir ett bra komplement till de tjänster som olika apotek utvecklat under senare år.

– Läkemedelsföretagen erbjuder redan i dag via Fass uppdaterad och verifierad information om läkemedel, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Miljontals besökare varje månad använder webbplatsen Fass.se, och besökarna kommer både från allmänhet och från sjukvårdspersonal. Den nya lagerstatusfunktionen passar mycket väl in där, och vi är glada att kunna erbjuda denna information på Fass. Det kommer att underlätta för användarna.

Bakgrund:
Sedan omregleringen 2009 har de olika apoteksaktörerna utvecklat egna informationstjänster som möjliggör för kunderna att eftersöka ett specifikt läkemedel. Många kunder har dock efterfrågat ett gemensamt informationssystem för de olika apoteksaktörerna.

Den tekniska lösningen innebär av konkurrensskäl ingen generell och kontinuerlig insamling av lagerstatusinformation, och sådan information kommer heller inte att lagras i Fass-databasen. Varje gång en fråga ställs via Fass om tillgänglighet för ett visst läkemedel inom ett visst geografiskt område hämtas just denna information in via apoteksaktörernas egen lagerinformation. Informationen presenteras på den frågandes webbläsare, med uppgifter om apotek inom det valda området har varan i lager eller om det är en beställningsvara – och även tillkommande information som öppettider, adress och telefon.

Informationen ska ständigt vara aktuell och alla av Läkemedelsverket godkända apotek kommer finnas med i denna tekniska lösning.

Läkemedels- och apoteksutredningen har i sitt betänkande SOU 2012:75 föreslagit en statlig databas med tillgänglighetsinformation om läkemedel.
I och med dagens besked från Sveriges Apoteksförening och LIF blir utredningens förslag inaktuellt.

Kontakt:
Johan Wallér
VD, Svensk Apoteksförening
Tel: 070-239 16 06

Anders Blanck
VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 070-215 43 07

Frågor om den tekniska lösningen:
Kristina von Sydow
Chef, Fass-verksamheten
Tel: 0703 – 99 68 80