Kommentar angående SvD:s artikel om välfärdsbrottslighet

Idag har SvD publicerat en artikel som handlar om välfärdsbrottslighet. Artikeln tar upp ett mycket allvarligt fall då ett apotek tillsammans med närliggande vårdcentral har fuskat till sig stora belopp från det offentliga.

Apoteksbranschen tar starkt avstånd från alla former av brottslighet. Det drabbar samhället och enskilda patienter. Men i detta fall riskerar ett enskilt företags oegentligheter förtroendet för en hel bransch. Det är mycket ovanligt att apotek agerar på detta sätt men hela branschen får leva med konsekvenserna under lång tid säger Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening.

Som artikeln tar upp så finns det kryphål i lagar och regler som reglerar välfärdsverksamhet och därmed möjliggör fusk och bedrägeri. Apoteken är ofta den kontrollfunktion som upptäcker felaktigheter och brott gällande förskrivning. Det finns en frustration hos många apotek att processerna i dessa fall är för långsamma och ineffektiva hon myndigheterna. Dessa processer måsta snabbas på för att stoppa fusk och missbruk.

Det pågår en utredning som ska överväga hur myndigheter ska kunna utbyta information mellan varandra i större utsträckning.

Jag hoppas att utredningen skyndsamt kan reda upp några av utmaningarna. Det behövs bättre dialog mellan olika statliga myndigheter men i vissa fall även till regionerna då de betalar ut stora summor offentliga medel för läkemedel. Som systemet fungerar idag så drabbas oskyldiga människor och företag avslutar Johan Wallér.

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se