Kommentar med anledning av apoteksutredningens nya direktiv att analysera om en reglering av handelsmarginalen är möjlig och lämplig

– Det är viktigt att säkerställa låga priser för patienterna. Men att reglera marginalen i apoteksledet och inte priserna i läkemedelsleden kommer inte att leda till lägre priser för patienterna säger Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.
 
Sveriges apoteksförening ställer sig därför frågande till att staten funderar på att reglera apoteksmarginalen på läkemedel som man redan har valt att inte  subventionera i förmånssystemet.
 
– Apoteken har en mycket liten möjlighet att förhandla pris med läkemedelsindustrin eftersom apoteken inte får byta läkemedel med samma substans, trots att Läkemedelsverket bedömer läkemedlen som utbytbara med varandra. Det är där prisproblemet ligger och det är där politiken skulle kunna påverka priserna på läkemedel utanför förmånssystemet. Dessutom finns det redan en konkurrens mellan apoteksbolagen eftersom patienterna kan välja vilket apotek man vill hämta ut sitt läkemedel på avslutar Johan Wallér. 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se