Kommentar till Läkarförbundets debattartikel i DI angående apotekens samarbeten med vårdtjänstföretag

I en debattartikel i Dagens Industri (24/9) skriver Elin Karlsson på Läkarförbundet att apotek inte borde få äga vårdtjänstföretag. Artikeln innehåller några direkta felaktigheter samt vissa missvisande antydningar.

Enligt lag 2009:366 om handel med läkemedel så får läkare äga apotek, men inte vara majoritetsägare. Det viktigaste är att det inte finns några incitament mellan den som förskriver och den som säljer läkemedel – eller tvärt om. Apoteken och vårdgivarna måste alltid samarbeta med varandra. Ur patienternas perspektiv så är problemet snarare för lite kommunikation mellan olika delar av vårdkedjan.

Läkarförbundet antyder att det finns kompetensbrist hos apotekens personal, detta finns det inga belägg för. Varken Läkemedelsverkets eller IVO:s inspektioner har visat något stöd för detta påstående. Tvärt om bidrar apotekens personal med hjälp av sin kompetens och stora tillgänglighet till en god rådgivning och en bättre läkemedelsanvändning.

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Wallér
070 2391606
Johan.waller@sverigesapoteksforening.se