Kommentar till nya apoteksutredningen

Idag har regeringen presenterat direktiven för en ny apoteksutredning.

– Den stora utvecklingspotentialen för apoteksmarknaden är att bättre komma in i vårdkedjan genom att få möjligheten att erbjuda mer genomgripande läkemedelsrådgivning och avlasta primärvården genom enklare vårdtjänster. Min förhoppning är att utredningen tar den frågan på allvar och ser det som apotekens stora möjlighet att kunna bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård över hela landet. Jag ser gärna att utredaren förtydligar vilket uppdrag staten vill ge apoteken, så att vi får förutsättningar att utveckla det farmaceutiska uppdraget i vårdkedjan, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, i en kommentar.

– Apoteken verkar i en bransch som lever och andas förtroende. Det är därför i vårt intresse att verksamheten bedrivs med patienternas bästa och säkerhet för ögonen. Vi välkomnar allt som kan göras i samverkan med vård och reglerande myndigheter för att stärka patientsäkerheten. Ur mitt perspektiv är det dock viktigt att det görs med förtroende för apoteken och vår legitimerade personal och syftar till att använda kompetensen på bästa sätt – och inte leder till detaljregleringar som i praktiken hindrar en utveckling av patientsäkerheten, påpekar Johan Wallér.

Enligt en intervju i Aftonbladet med sjukvårdsminister Gabriel Wikström är de viktigaste frågorna att se över tillgängligheten till läkemedel på landsbygden och informationsgivningen om var läkemedel finns i lager.

– Varje dag hjälper apotekens personal sina kunder tillrätta genom att direktexpediera läkemedel, hänvisa till ett apotek i närheten som har ett läkemedel i lager eller göra en beställning. Apoteken har redan gjort mycket för att öka tillgängligheten till läkemedel genom effektiv lagerhållning, en gemensam lagerstatusfunktion och en kraftigt utvecklad e-handel, säger Johan Wallér.

Fakta talar sitt tydliga språk. Apoteken direktexpedierar 95 procent av alla recept, det finns lika många apotek i glesbygdskommuner i dag som för fem år sedan och antalet apotek i alla andra kommungrupper har ökat. Frågan om att ytterligare öka etableringen av fysiska apotek i landsbygd är i grunden en politisk fråga, som är kopplad till marknadens ekonomiska förutsättningar.

– Det finns ingen anledning att ytterligare reglera sådant som redan fungerar väl. Däremot finns det fortfarande många viktiga saker att utreda för att få till en ännu bättre apoteksmarknad. Vi har idag regelverk som på vissa områden hindrar apoteken från att utveckla och förbättra sina kunderbjudanden och sin service. Det gäller bland annat en oligopolliknande distributionslösning som snarare ser till läkemedelsindustrins behov än patienternas.

– Statskontoret har också konstaterat att den främsta orsaken till att apotekspersonal upplever att förutsättningarna att ge läkemedelsrådgivning direkt hänger samman med generikasystemets konsekvenser för kundmötet. Det är därför direkt kontraproduktivt att utredaren enligt direktiven är förbjuden att föreslå ändringar av generikasystemet och att det saknas ett tydligt uppdrag att se över distributionen, fortsätter Johan Wallér.

Positiva delar av utredningens direktiv:
– En översyn av hur returrätten fungerar.
– Se över möjligheten att skicka läkemedel mellan apotek.
– Se över tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.
– En positiv hållning till farmaceutiska kompetensen och bidraget till god läkemedelsanvändning, samt incitamenten för apoteken att kunna erbjuda tjänster.
– Uppdraget att se över hur partihandelns stopptider för beställning styr leveranserna till apotek.
– Se över verksamheten med apoteksombud.

Negativa delar av utredningens direktiv:
– Utredningen ska se över om apoteken ska vara skyldiga att erbjuda hemleverans av läkemedel som inte kan expedieras direkt. Frågan är felaktigt ställd. Samtliga apotek lever idag upp till lagens krav enligt 24-timmarsregeln. I de fall kunden får vänta mer än 24 timmar, beror det nästan alltid på de logistiklösningar som läkemedelsleverantörerna valt, och som apoteken inte kan påverka, vilket också konstateras i direktiven. Eventuella krav i denna del ska alltså ställas på läkemedelsleverantörerna, inte apoteken.
– En del av de frågor som utredaren ska se över är direkt kopplade till det faktum att apotekens marginal är konstruerad som den är. Samtidigt ser det ut som att utredningen är starkt begränsad i sina möjligheter att föreslå åtgärder.

Saknade delar i utredningens direktiv:
– Ett uppdrag att se över nuvarande distributionssystemet, och vilken relevans detta har för de frågor som utredningen ska se över.
– En möjlighet att föreslå förändringar av generikasystemet, som idag påverkar många av de områden som ska ses över i utredningen.

För mer information:
Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
070-770 11 40

Johan Wallér, VD
070-239 16 06