Kompletterande yttrande från Sveriges Apoteksförening gällande apotekens licensavgifter med anledning av Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Remissvar 22 augusti 2016

 

Läs remissvaret här

 

Attachments