Konkurrensen på apoteksmarknaden fungerar väl enligt Konkurrensverket

I en ny rapport av Konkurrensverket beskriver forskarna Matilda Orth (Institutet för Näringslivsforskning) samt Florin Maican (Göteborgs universitet) de centrala konkurrensfaktorerna på apoteksmarknaden sedan omregleringen.

Rapporten beskriver vilka apotekens konkurrensfaktorer är. Apoteksföreningen delar forskarnas analys att konkurrensen fungerar väl samt de faktorer som beskrivs styr konkurrensen.

Även om konkurrens mellan kedjor är ytterst central, finns även skillnader utifrån lokala konkurrens- och efterfrågeförhållanden. Till exempel finner författarna att ju fler apotek som tillhör konkurrerande kedjor i närheten, desto bredare sortiment av receptfria produkter.

–      Intressanta resultat är att apotek som verkar på marknader med starkare konkurrens erbjuder högre kvalitet säger Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening som har suttit med i en referensgrupp till rapporten.

Förklaringen är att apotek med lägst kvalitet läggs ner samtidigt som nyetablerade och befintliga apotek erbjuder högre kvalitet och service. Konkurrensprocessen med nyetablering och utslagning tenderar att leda till kvalitetsförbättringar över tid. Apotek som tillhör olika kedjor konkurrerar med varandra och effekten minskar med geografiskt avstånd.

–        Jag hade gärna sett att den dramatiska utvecklingen som vi har sett inom e-handeln hade funnits med. E-handeln har definitivt påverkat konkurrenstrycket och bidragit till prispress under de senaste åren. Det är område för vidare forskning vilket också författarna konstaterar säger Björn Falkenhall.

Enligt Apoteksföreningens senaste branschrapport såldes närmare 30 procent av alla apoteksprodukter via e-handel under 2021. E-handeln har under 2020 och 2021 stått för all tillväxt på apoteksmarknaden, medan den fysiska kanalen inte har haft någon tillväxt alls.

 

Läs Konkurrensverkets rapport apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv här.

Läs Apoteksföreningens senaste branschrapport här. 

 

För ytterligare information:

Björn Falkenhall, chefsekonom Sveriges Apoteksförening

tel:070 776 16 46

bjorn.falkenhall@sverigesapoteksforening.se