Kostnadsutvecklingen drabbar apoteken hårt

Myndigheten TLV publicerade nyligen sin årliga uppföljningsrapport av apoteksmarknaden. I rapporten bedömde myndigheten att det inte finns skäl att se över den statliga ersättningen till apoteken för att utföra sitt samhällsuppdrag att hantera receptbelagda läkemedel. Detta gör Sveriges Apoteksförening mycket bekymrade eftersom den skenande kostnadsutvecklingen drabbar apoteken hårt.

Sveriges Apoteksförening har idag skickat en rapport till TLV som beskriver de kostnadsökningar som slår hårt mot apoteken. I TLV:s uppföljning har de inte tagit hänsyn till den skenande kostnadsutvecklingen.

För första gången är jag orolig över att de ekonomiska konsekvenserna för apoteken kommer att drabba läkemedelsanvändarna. Apoteksservice riskerar att försämras och ett stort antal apotek kan komma att läggas ner. Redan idag är lönsamheten på marknaden under 2 procent och apoteken ersätts inte fullt ut för sitt samhällsuppdrag, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Hyreshöjningar på minst 100 miljoner kronor kommer att drabba apoteken nästa år. Dessutom ökar elkostnader dramatiskt. Dessa kostnader kan inte apoteken komma undan. De kan inte övervältras på kunderna eftersom priserna på det helt dominerande segmentet, receptbelagda läkemedel, sätts av TLV. Apoteken har dessutom svårt att höja priserna på det övriga sortimentet där konkurrensen och prispressen från annan handel är hård. Dessutom förväntas lönekostnaderna att öka, som är den dominerande kostnadsposten för apoteken.

Vi vädjar till TLV att agera skyndsamt då konsekvenserna för tillgänglighet till läkemedel kan bli stora och delvis irreversibla om det innebär nedläggningar av apotek. Kostnadsökningarna inträffar här och nu, inte om ett år då TLV planerar att genomföra nästa uppföljning, säger Johan Wallér.

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 har antalet apotek ökat, under de senare åren har den utvecklingen stannat av och ser man till befolkningsutvecklingen så har antalet apotek per 100 000 invånare minskat. TLV bedömer själva att 183 apotek har dålig lönsamhet.

Läs hela rapporten ”Kostnadsutvecklingen och konsekvenser för apotekens kostnader och lönsamhet” som beskriver detaljerna i apotekens kostnadsutveckling här .

 

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070 239 16 06

eller

Björn Falkenhall, chefsekonom Sveriges Apoteksförening

bjorn.falkenhall@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070 776 16 46