Krafttag krävs mot läkemedelsbrister

Idag skriver Johan Wallér, vd på Apoteksförening i Dagens Samhälle om att det behövs krafttag på europeisk nivå mot det internationella problemet med läkemedel som inte går att få tag på. Idag släpper även apotekens europeiska branschorganisation PGEU en rapport som beskriver effekterna av läkemedelsbrister på apotek i Europa.

De tre viktigaste resultaten i rapporten är:

  • Alla europeiska länder drabbas av att läkemedel tar slut och de allra flesta upplever att problemet har ökat det senaste året.
  • Alla  kategorier av läkemedel drabbas av brister, t.ex vacciner, cancerläkemedel och antibiotika.
  • Alla länder uppger att patienter och apotekens kunder drabbas, 75% av länderna uppger att det leder till avbrott i läkemedelsbehandling

Det är oroväckande att Sverige tillhör den tredjedel av länderna som drabbas hårdast av läkemedelsbrister. En fördel är att svenska apotek har bättre möjlighet än många andra länder att mildra konsekvenserna när problem uppstår. Men det är  hög tid att läkemedelsindustrin och politiker verkligen tar tag i grundproblemet så att den skenande utvecklingen kan bromsas säger Johan Wallér.

Läs debattartikeln här.  

Läs PGEU:s rapport här.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se