Kundklubbar på apotek – rabatt på bättre hälsa?

Sensommar är reatider och från alla kundklubbar som man inte visste att man var medlem i dundrar mejlen in med mer eller mindre bra anpassade erbjudande – även från apotekens kundklubbar. En kundklubb där apoteken fick utnyttja kundernas receptdata skulle troligtvis kunna förbättra läkemedelsbehandlingen och inte bara erbjuda bra pris på kosmetik och lusmedel.

 

Dåliga exempel saknas inte på kundklubbar som tror sig veta vad man behöver köpa utifrån förenklade – och i vissa fall fördomsfulla – antaganden. En bra kundklubb däremot får mig att känna mig sedd, förstår vad det är jag vill ha och anstränger sig för att just jag ska få det bästa och mest relevanta erbjudandet. Då kan jag som kund tänka mig att lämna ifrån mig information till det företaget så de lär känna mig ännu bättre och kan ta hand om mig på ett ännu bättre sätt. Skulle detta kunna fungera även för receptläkemedel på apotek?

Personaliserat och anpassat inom sjukvården?

När det kommer till sjukvård är inte våra önskemål om hur det borde fungera så annorlunda än vad en bra kundklubb kan leverera. Vi pratar ofta om personcentrerad vård och för mig innebär det en vårdgivare som ser mig och kan hela min sjukdomshistoria, håller reda på när det är dags för återbesök och ser till att mina recept alltid är giltiga. När vårdgivaren lär sig mer om mig kan den i förebyggande syfte föreslå vad jag bör göra, tänka på eller om det är något som jag behöver kolla upp via t.ex. en provtagning. Vi är på väg åt det hållet men mycket återstår.

Patienten har stort ansvar

När det kommer till läkemedelsbehandling på recept så ligger mycket av ansvaret på patienten själv. Förutom det rent praktiska kring att ta läkemedlen så innebär det faktum att recepten endast är giltiga i ett år i taget att patienten också måste hålla kolla på att det finns giltiga recept för de läkemedel som ska användas. Uppskattningar visar att vart tionde recept som efterfrågas på apoteken inte kan expedieras eftersom det är slutexpedierat eller gått ut. De recept som finns innehåller också ofta felaktigheter som jag varit inne på i tidigare inlägg. Här finns mycket för vården och apoteken att arbeta med.

En kundklubb för bättre läkemedelsbehandling

Apotekens kundklubbar handlar nästan uteslutande om egenvård och främst med fokus på handelsvaror. Dels är det där det finns möjligheter att öka försäljningen men framförallt finns det hinder i hur man kan hantera data om receptkunderna. Det sistnämnda är självklart bra – hälsodata ska inte hanteras lättvindigt – men hindrar apoteken från att använda kunskapen om sina kunder för att förbättra deras läkemedelsanvändning. För med erfarenhet av hur bra en kundklubb faktiskt kan fungera så tror jag att det finns mycket att vinna på om apoteken kunde skapa personliga relationer med sina kunder med utgångspunkt i recepten. Det kan handla om kontinuerlig information om och uppföljning av läkemedlen, påminnelser och stöd i användning och förslag om förebyggande tjänster och produkter. Det kan också vara stöd som kommer övriga vårdaktörer till del genom att apoteken i god tid kan signalera när recept behöver förnyas eller förändras eller att följsamheten verkar vara lägre än förväntat. Och rabatten? Den tillfaller samhället genom minskade kostnader för felmedicinering och minskad ohälsa.

 

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.