Lång färd mot målet

När vi nu äntligen startar den första tjänsten inom försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster, Inhalationsvägledning, kan vi se tillbaka på en lång och mödosam resa. Vi är inte framme än men nog har vi många skäl att fira!

 

Hur den farmaceutiska verksamheten på apotek ska utvecklas är inte bara ett ämne för den här bloggen och en intern diskussion i farmaceutkretsar utan något som är aktuellt för andra professioner och för våra politiker. Från mitt perspektiv känns det ibland som att motståndet är större än viljan till förändring – men energin och intresset som finns inför försöksverksamheten överväger och sporrar inför framtiden.

Motstånd och misstro

Utvecklingen av farmaceutiska tjänster har mött på motstånd oavsett i vilket land som det har förts fram. Det är förvånansvärt många som har synpunkter på vad en farmaceut kan och vad den bör göra på ett apotek. I grunden är det positivt och visar på vilken nytta som apoteken kan göra. Vägen framåt här är fortsatt samverkan – för vi kan självklart inte utveckla vår verksamhet utan att ta hänsyn till övriga som hjälper patienten i sin läkemedelsbehandling. Samtidigt är det frustrerande när vi möter motstånd utifrån att vi själva inte skulle kunna utveckla vår egen farmaceutiska profession utan att det behöver styras av läkare och annan vårdpersonal. Vår kompetens och vår erfarenhet måste vara grunden – annars blir det inte en farmaceutisk tjänst.

Varför apotek?

En viktig fråga för våra politiker är varför apoteken behövs och vad de ska bidra med. Det är en fråga som vi som farmaceuter också behöver fundera på när vi utvecklar vår profession. De täta kontakter vi har med våra kunder genom apotek, e-handel och digitala kanaler utgör en viktig del av stödet till läkemedelsanvändarna. Därför måste vi fortsätta utveckla hur vi möter våra kunder och hur vi hjälper dem på bästa sätt. Det kan vara svårt att se när man är mitt uppe i det men vi har redan gjort stora förändringar och farmaceutiska tjänster är en del i hur vi utvecklar apoteken i stort.

Släpp in oss!

Från apotekens sida ser vi oss som en del av hälso- och sjukvården men synen delas inte av alla inom vården. Kanske är det apotekens kommersiella sida som spökar eller så är det utmaningar med olika organisationer och svårigheter med att kommunicera på ett effektivt sätt som hindrar. Vi har också olika uppdrag och ska i vissa lägen kontrollera varandra. Så det är inte konstigt att det finns en viss oro när det kommer till apotekens integrering i hälso- och sjukvården. Den oron kan bara skingras om vi får visa vad vi kan bidra med.

Dags att fira

När vi nu har börjat erbjuda inhalationsvägledning på utvalda svenska apotek har vi visat att vi farmaceuter kan ta fram tjänster som har stor potential att förbättra läkemedelsanvändningen. Oavsett vad som händer när försöken är avslutade så innebär detta att vi utbildat hundratals farmaceuter i inhalationsteknik. Vi har lärt oss hur vi som bransch och profession kan införa nya arbetssätt på apoteken och vi fortsätter nu att planera för nästa tjänst som kommer innebära bättre samtalsteknik ute på apoteken. Så förutom att vi nått en milstolpe med den första nationella farmaceutiska tjänsten så har vi redan förbättrat det farmaceutiska arbetet på apoteken. Det är något som är vårt att fira – och jag tror att vi kommer få fler anledningar att fira framöver.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.