Låt apoteken förhandla om priset på generika

DI har berättat hur ett antal producenter av generiska läkemedel delar upp marknaden mellan sig genom att varannan månad höja och varannan månad sänka priset, precis under det maxpris som staten är beredd att betala. Metoden bildar över tid ett perfekt sicksackmönster – med högre läkemedelspriser än nödvändigt för kunder och skattebetalare.

Apoteksbranschen har under många år pekat på att statens prissättningsmodell på generiska produkter ger stora negativa effekter. Patienterna tvingas byta läkemedelsprodukt ofta, vilket leder till ökad risk för felmedicinering. Apoteken å sin sida tvingas byta stora delar av sitt sortiment varje månad, vilket leder till att tillgången på läkemedel försämras. Det är ofta som läkemedel inte går att beställa från den av staten utsedda producenten och kunderna därför inte kan få ut sitt läkemedel direkt.

Nu visar det sig även att prispressen inte riktigt fungerar. Det är inte första gången som frågan väcks. 2009 uppdagades hur generikaföretagen gång på gång kunde chockhöja sina priser, utan att myndigheter agerade eller utredde varför.

När nu nya osunda prismönster avslöjas svarar generikaindustrin på samma sätt som då: Det är offentliga priser och det är naturligt att företagen försöker hålla priserna uppe. I praktiken erkänner de att det är möjligt att manipulera prissättningssystemet.

Apoteksbranschen kräver att systemet ses över. Det krävs marginella förändringar av modellen för att den ska fungera bättre. Behåll försäljningsmonopolet för en viss produkt under 18-24 månader efter att ett läkemedelspatent gått ut. Sätt sedan ett pristak på den nivån som konkurrensen etablerat och låt apoteken förhandla direkt med läkemedelsföretagen om vad som ska finnas på apoteken. Visar det sig att pristaket är för högt har staten alla möjligheter att sänka det när helst den vill. Förändringen skulle åtgärda de flesta av de problem som med nuvarande modell uppstår för både apotek och kunder.

Den prismanipulation som DI skrivit om ställer saken på sin spets. Det är helt enkelt inte rimligt att ett par producenter delar upp marknaden mellan sig – med eller utan priskartell. Låt apoteken med sin förhandlingskraft lösa problemet.

Johan Wallér, VD
Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg

Sveriges Apoteksförening

Publicerad i Dagens Industri 10 oktober 2013