Lyckad satsning med apotekens juniorvecka

Elektroniskt Expertstöd, EES, är ett viktigt verktyg för att förbättra läkemedelsbehandlingen. Sveriges Apoteksförening har under de senaste åren arbetat för att öka användningen av och kunskapen kring EES genom en fokusvecka med inriktning på de äldre läkemedelsanvändarna – en seniorvecka. 2020 års fokusvecka inriktade sig på de allra yngsta läkemedelsanvändarna – barn upp till och med 12 år. Veckan genomfördes vecka 43 på samtliga Sveriges apotek. Under veckan användes EES vid mer än varannan receptexpedition till barn.

– Återigen ser vi att vi vår fokusvecka får ett stort genomslag och ökar användningen av EES. Även efter fokusveckan fortsätter EES att användas i större utsträckning än före veckan, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fokusveckan är också en del i att öka kunskapen om EES. Kunskapen gör att systemet kan fortsätta utvecklas och ge ännu bättre stöd till farmaceuterna för att i slutändan leda till bättre läkemedelsanvändning hos befolkningen. I år undersöktes hur farmaceuterna använder systemet genom en enkätundersökning.

– Vi ser att EES framförallt används av farmaceuten som en del i bedömningen av expeditionen – inte för att identifiera läkemedelsrelaterade problem och åtgärda dem. En av utmaningarna som finns för att kunna gå vidare med de problem man ändå upptäcker tror jag är att det saknas bra möjligheter att dokumentera sina beslut, säger Fredrik Boström.

Läs mer om årets EES-vecka i vår slutrapport: Utvärdering Fokusveckan EES 2020

För mer information kontakta chefsfarmaceut Fredrik Boström, 070-5082741

______

EES, Elektroniskt Expertstöd, är ett beslutsstöd som eHälsomyndigheten tillhandahåller till samtliga apotek i Sverige. Det analyserar samtliga elektroniskt sparade recept och tar även hänsyn till patientens ålder och kön. Användningen av EES har ökat kontinuerligt under de senaste åren, bl.a. tack vare apoteksbranschens fokusveckor. I slutet av 2020 användes EES vid 40 % av alla expeditioner. Tillsammans med eHälsomyndigheten arbetar Sveriges Apoteksförening för att utveckla systemet ytterligare och då är fokusveckorna en viktig del. Planeringen för fokusveckan 2021 har redan startat.