Många fel i kundernas läkemedelslista

Apoteksbranschen årliga fokusvecka genomfördes 19–25 april och temat var dubbelmedicinering. Årets vecka gav rekord i antalet slagningar i systemet Elektroniskt Expertstöd (EES). Dubbelmedicinering innebär att en kund har recept på olika läkemedel med samma verkan. Det visade sig att dubbelmedicinering är vanligt och att majoriteten av fallen var relevanta för farmaceutens arbete. Av de 400 000 signaler som genererades under veckan uppskattas runt en tredjedel bero på att kunderna har ett eller flera recept som inte ska användas.

– Även om de flesta kunder vet vilka läkemedel de ska använda så ökar dubbelmedicinering risken för felmedicinering. Dessutom blir det svårare för apotekspersonalen att hjälpa kunderna när informationen i receptlistan är fel, sägerFredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och ansvarig för fokusveckan.

Resultaten från fokusveckan kommer att användas för att E-hälsomyndigheten ska kunna utveckla EES ytterligare. I slutrapporten från fokusveckan diskuteras också vilka möjligheter som Nationella Läkemedelslistan, NLL, kan innebära för att informationen till kunden ska bli så bra som möjligt.

-Det vår rapport visar är hur viktigt det är att NLL införs. Förutom problemet med dubbelmedicinering så kommer många kunder till apoteken och upptäcker att det saknas giltigt recept. En läkemedelslista med många fel är en patientsäkerhetsrisk, avslutar Fredrik Boström.

 

Läs mer om resultatet från fokusveckan i slutrapporten.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-508 27 41