Medicinskåpet – Följ Elsa i hennes läkemedelsvardag

Idag lanserar Sveriges Apoteksförening upplysningskampanjen – Medicinskåpet där vi vill visa problemen med dagens modell för generiskt utbyte* på apoteken.

Kampanjen består av två delar – dels en sajt och dels ett regelbundet utskick till riksdagsledamöter samt andra intressenter. Utskicket kommer att bestå av läkemedelsliknande förpackningar som ser olika ut för varje utskick. Förpackningarna ger en fingervisning om den känsla en patient upplever när läkemedel byts ut på apoteken med olika utseenden, färg och form.

På sajten www.medicinskapet.se får besökaren följa ”Elsa”, en äldre kvinna som är en typisk patient i Sverige med vanliga åkommor som diabetes typ II, högt kolesterolvärde och högt blodtryck. De läkemedel ”Elsa” behandlas med är vanligt förekommande på apoteken och ingår i det generiska utbytet. Hemsidan åskådliggör hur Elsas medicinskåp förändras under ett års tid, och hur många olika läkemedelsförpackningar hon blir tvungen att hantera.

– Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra och det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell är inte patientsäker. Genom den här kampanjen vill vi visa den absurda vardag som apotekspersonal och patienter möter, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening.

– Det finns sätt att modifiera nuvarande modell för generiskt utbyte, som skulle resultera i en hög tillgänglighet till läkemedel, bättre användning av skattemedel för att uppnå god hälsa samt lika stora kostnadsbesparingar som nuvarande modell ger, avslutar Johan Wallér.

Fakta: I en nyligen genomförd studie framgår det att över 200 000 patienter felmedicinerar årligen på grund av det generiska utbytet . Varje år dör 3000 personer på grund av att de felaktigt använder eller låter bli att använda läkemedel. Kostnaderna för samhället på grund av brister i användningen av läkemedel, uppskattas mellan 10-20 miljarder kronor . En undersökning som genomfördes av Sveriges Apoteksförening under oktober till december 2011 visar att över 100 000 kunder varje månad i genomsnitt får problem med tillgängligheten på grund av att generikaföretagen inte kan leverera läkemedlen till apoteken.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

* Generiskt utbyte innebär att dyra originalläkemedel byts mot billigare kopior när patent gått ut.

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet. Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.