Mobilisera farmaceuterna!

För snart ett år sedan twittrade Emma Bouvin, grävande journalist på DN, om en artikelidé som hon fått och antecknat innan hon somnade. ”Mobilisera farmaceuterna” stod det. Vad det skulle innebära förstod tyvärr inte Emma själv och det blev ingen text. Men nu är det dags, även om det blir jag som skriver den.

 

Farmaceuterna och apoteksbranschen har under lång tid arbetat för att införa farmaceutiska tjänster på apoteken. Det har också genomförts flera olika försök och frågan har också utretts flera gånger. Det har tyvärr inte lett fram till att det finns farmaceutiska tjänster ute på apoteken idag. Hindren för detta har varit flera men en gemensam nämnare är att arbetet har utförts av enstaka aktörer – apotek, apotekskedjor eller myndigheter – utan tillräckligt samarbete.

Brett samarbete nödvändigt

Även om en farmaceutisk tjänst när den utförs på ett apotek kan verka enkel – en farmaceut hjälper en kund till en bättre läkemedelsbehandling – så är det ur ett samhällsperspektiv en komplex fråga. Det handlar inte bara om en farmaceut utan om en hel profession, det är inte ett apotek utan en hel apoteksmarknad och det handlar inte om en kund utan om hela samhällets förväntningar och behov. Då har vi inte varit inne på regelverken och finansieringen av tjänsterna. Det blev tydligt för oss under den förstudie som TLV genomförde att detta är något där det krävs ett mycket brett samarbete. Samarbeten främst mellan apotek och myndigheter men också med andra professioner, patientföreträdare, akademisk forskning och utbildning för att nämna några. Men ännu viktigare ett samarbete inom branschen.

Apoteken tillsammans

Det är en tydlig förväntan från samhället att apoteken ska kunna leverera farmaceutiska tjänster som en bransch. Det vill säga att kunderna kan få en tjänst på i stort sett vilket apotek som helst och att den utförs på samma sätt och med samma höga kvalitet på alla ställen. Detta kommer i sin tur kräva att det är gemensamt innehåll i utbildningar, rutiner och uppföljningssystem. Som tur är har vi en stor vana att jobba likartat med det mesta vi gör oavsett om det är en receptexpedition eller rådgivning om egenvård. Nu ska vi göra samma sak med de farmaceutiska tjänsterna och dessutom ska vi kunna visa att det vi gör är värdefullt för patienter och samhälle.

Dags att satsa stort

Vi planerar nu för de projekt som kommer starta under 2022 där inhalationsvägledning är först ut följt av medicinstart. Det här kommer vara stora projekt där många apotek och farmaceuter deltar. Om vi ska lyckas krävs det ett stort engagemang av alla – inte bara de som utför själva tjänsterna. Som profession och bransch behöver vi samla våra krafter för att visa på farmaceuternas nytta i samhället och vår plats i hälso- och sjukvården. Det gör vi genom att visa vad vi kan, samla in kunskap kring vad vi gör och sprida denna kunskap. Allt kommer inte lyckas och vi kommer möta på motstånd. Men det är nu vi har chansen. Ta den – mobilisera er!

 

(Emma Bouvin är även krönikör i DN och som sådan en inspiratör för mig i mitt skrivande. Hennes krönika om att mobilisera farmaceuter hade säkert både sett helt annorlunda ut och haft helt andra språkliga kvaliteter.)

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.