Möjliggör för apoteksfarmaceuter att vaccinera mot Covid-19

Idag har Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter i ett brev till regeringen påtalat hur apoteken och farmaceuterna kan bidra i massvaccinationen mot Covid-19. Om regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vissa regelförändringar så kan apoteksfarmaceuter bistå hälso- och sjukvården i den utmanande uppgiften att snabbt vaccinera många.

Apoteken kan spela en viktig roll när en stor del av befolkningen snart ska vaccineras mot Covid- 19. Farmaceuter är en välutbildad, men underutnyttjad resurs i hälso- och sjukvården. Nuvarande regelverk tillåter inte farmaceuter att administrera eller ordinera vaccination på det sätt som sjuksköterskor kan göra. En snabb förändring av regelverket vore önskvärd för att möta hela samhällets behov av att skyndsamt vaccinera många på ett säkert sätt.

Farmaceuter har inte i sin grundutbildning till receptarie respektive apotekare kompetens att vaccinera, men kan med vidareutbildning och certifiering för uppgiften, utveckla sin profession och bidra till hälso- och sjukvården genom att vaccinera på apotek.

I andra länder är det vanligt att apoteksfarmaceuter tillåts vaccinera, det ligger väl i linje med den kompetens som farmaceuter har som legitimerad yrkesgrupp i hälso- och sjukvården, säger Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Apotek är ofta belägna på platser som många människor har lätt att ta sig till och har generösa öppettider. Många olika vaccinationspunkter i bra lägen innebär att risken för trängsel minskar säger Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.

Redan före pandemin erbjöds vaccination i apotekens lokaler genom samarbeten med vårdgivare. I dag finns möjlighet till vaccination på några hundratal apotek. Genom att möjliggöra att även farmaceuter kan ge vaccin på apotek skulle öka tillgängligheten till vaccination enormt.

Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter hoppas nu att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över en snabb förändring i regelverket så att även farmaceuter kan vaccinera mot Covid -19 när ett vaccin blir godkänt och vaccinering ska påbörjas.

Läs brevet här