Mycket information är bra, rätt information är bättre!

Nationella läkemedelslistan innebär att det blir lättare att dela information om recept mellan vård, apotek och patient. Men det finns mycket mer information som behövs för att få till en bra läkemedelsbehandling och det finns massor av information som inte behövs. Hur ska vi sortera och anpassa informationen på bästa sätt?

 

Förväntningarna på Nationella Läkemedelslistan, NLL, är stora – både inom vården och på apoteken. Lika stora är farhågorna om att vinsterna med listan inte kommer att infrias. När man skrapar lite på ytan kan man också se att det är olika uppfattningar mellan de olika professionerna kring vad som är de viktiga förändringarna med NLL.

Information för olika behov

Både apoteken och vården vill ha så bra information som möjligt för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Men eftersom arbetsuppgifterna är olika så blir också den information som behövs olika. För en läkare behövs information som ska ligga till grund för en diagnos och val av behandling där det kan ingå vilka andra läkemedel som används av patienten – men då också med information om varför det ska användas. Apoteken behöver främst information om vilka giltiga recept som en patient har – men skulle också gärna ha mer information om vilka läkemedel som det är tänkt att patienten ska använda och varför.

Information i olika riktningar

Mycket av den information som läkaren behöver måste delas mellan olika delar av vården och en hel del görs genom gemensam journalhantering och möjlighet dela information mellan olika journalsystem. Men det är inte heltäckande och det finns brister i detta. Apoteken däremot behöver information som delas mellan vård-apotek-patient – dvs. i en annan riktning än mellan vårdgivare. Den informationen delas redan idag men den går i princip i endast en enda riktning – från vården och framåt.

NLL ökar möjligheten

Det är viktigt att komma ihåg att NLL handlar om receptinformation mellan vård-apotek-patient. Kvaliteten på informationen ökar något i och med att alla expeditioner finns med samt nästan alla recept då e-recept blir huvudregeln. Dessutom kan informationen också flöda bakåt så att förskrivaren kan ta del av apotekets – och då även patientens – verklighet. Det handlar inte om att det går att skicka meddelanden från apoteket till läkaren men om läkaren ser att det redan finns recept så kanske hen inte skickar ett nytt, om läkaren upptäcker att befintligt recept har fel dosering så kanske hen makulerar det gamla och skickar ett med korrekt dosering. Små saker som underlättar för apoteket och patienten. Men det är en möjlighet – inte något som kommer ske vid varje tillfälle.

Fokusera på apotekens och patientens behov

Även om vi från apotekens sida skulle önska att läkarna tog vara på de möjligheter som NLL ger så får vi nog inse att det kommer ta tid, bland annat därför att informationsdelning mellan olika läkare är mer prioriterat utifrån vårdens behov. Däremot finns det mycket som vi kan driva på för att förbättra i NLL för farmaceuter, apotek och patient. Större möjlighet för farmaceuter att göra ändringar i listan och en bättre utformad lista där utgångna och makulerade recept framgår bättre är ett första steg. Därefter kan vi se över vilket behov av information som vi skulle vilja kunna lägga till som kan vara bra för andra att se. Tänk om det kunde framgå i NLL att ett apotek beställt ett läkemedel men som ännu inte har expedierats eller att vi utfört en farmaceutisk tjänst eller lämnat extra rådgivning för ett visst läkemedel. Om vi från apoteken fick större möjlighet att arbeta med informationen i listan skulle den också bli mer användbar för patienten. Och det är först då som listan verkligen leder till en ökad patientsäkerhet.

 

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.