Nöjdare kunder när det går att välja apotek

Apoteken håller ställningarna och är fortsatt populära hos sina kunder. Mest nöjda med sina apotek är personer över 65 år och den som har flera apotek att välja mellan. Det framgår av en opinionsundersökning som TNS Sifo genomfört på uppdrag av Sveriges Apoteksförening.

– Kunderna gör tummen upp för apoteken, vår personal och effekterna av apoteksomregleringen. Konkurrensen har fått positiv effekt i form av fler apotek, bättre öppettider, bredare utbud av varor och tjänster. Att kunderna är mest nöjda när de har flera apotek att välja mellan visar att konkurrensen driver utvecklingen i rätt riktning. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

– Mest nöjd är den kund som fått rådgivning av apotekets personal. Detta förtroende i kombination med apotekens tillgänglighet och personalens kompetens är en fantastisk möjlighet för apoteken att bredda sin roll i vårdkedjan. Genom att ta sig an fler uppgifter inom vård- och hälsoområdet kan apoteken avlasta primärvården och hjälpa fler människor till en bättre hälsa, säger Johan Wallér.

Sifos undersökning visar att den övergripande kundnöjdheten ligger på en stabilt hög nivå sedan omregleringen 2009. På frågan hur kunden upplevde sitt senaste apoteksbesök svarar hela 95% bra och uppåt, medan 72% svarar ”utomordentligt bra” och ”mycket bra”.

Det kunderna främst är nöjda med är apotekets läge, att apoteken har det man eftersöker och att apotekspersonalen inger förtroende och ger bra vägledning. Förbättringspotentialen ligger främst i att bredda apotekens sortiment.

Det personliga mötet med personalen är av stor vikt när kunden bedömer sitt apotek. De som pratat med en apoteksanställd är signifikant mer nöjda och det verkar ge det där extra intrycket som gör att man inte bara är nöjd utan oftare mycket eller utomordentligt nöjd. De personer som brukar gå till ett och samma apotek men har andra apoteksbutiker att välja mellan är mest nöjda (index 80) medan de som inte har alternativ i sin närhet är minst nöjda (index 60).

Kundnöjdheten skiljer sig inte nämnvärt mellan var du bor i landet, om du bor i storstad, större städer, tätort eller glesbygd.

Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval ur TNS SIFOs konsumentpanel, 15 år och äldre. 1000 email-baserade (online) intervjuer per kvartal. Intervjuerna sprids ut över kvartalet så att alla veckans dagar respektive månader täcks in. Resultaten vägs på parametrarna kön, ålder och region för att representera Sveriges befolkning 15 år och äldre.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40