Nu startar årets EES-vecka på Sveriges apotek – med fokus på barnen!

Den 19 till 25 oktober kommer Sveriges alla apotek att fokusera extra för att förbättra läkemedelsanvändningen för barn upp till 12 år. Alla recept som hämtas ut till barn kommer att erbjudas en genomgång av sparade recept med apotekens elektroniska expertstöd EES. Syftet är att säkerställa att läkemedel används rätt.  

För tredje året i rad satsar landets drygt 1 400 apotek på att sätta fokus på en utvald grupp av läkemedelsanvändare.  Under veckan kommer farmaceuterna att erbjuda barn upp till och med 12 år* en genomgång av alla sparade recept med det elektroniska expertstödet EES. Farmaceuten använder EES som stöd för att se om läkemedlen är lämpliga i förhållande till barnets ålder, att doseringen är rimlig och att läkemedlen inte krockar med varandra.

– EES är ett system som alla apotek kan använda och använder dagligen som ett stöd i sitt arbete i ungefär en tredjedel av alla kundmöten. Tillsammans med eHälsomyndigheten vill vi fortsätta att utveckla systemet och dess användning. Vi fokuserar därför under en vecka per år på en utvald målgrupp säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som ansvarar för satsningen.

När det gäller läkemedel till barn så saknas ofta information om dosering i FASS-texten. Den informationen finns istället ofta i EES. Kliniska rekommendationer kan skilja sig åt för barn och vuxna och även här fungerar EES som stöd. Rådgivningssituationen till barn och deras föräldrar är extra viktig då föräldern har ett stort ansvar för sitt barns behandling och i stort behov av kunskap. Barn är därför en viktig målgrupp för EES.

– Barns läkemedelsanvändning kontrolleras alltid noggrant på apoteken även utan användningen av EES, men denna satsning ger oss förhoppningsvis en extra skjuts och ökade kunskaper säger Fredrik Boström.

Tidigare har det varit personer 75 år och äldre och i år är det våra allra yngsta läkemedelsanvändare. Under fokusveckan samlar vi in statistik och kunskap om systemet och dess användning. 2018 års vecka utvärderades vetenskapligt i ett arbete lett av Tora Hammar på Linnéuniversitetet och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Pharmacy (https://www.mdpi.com/journal/pharmacy), 2020. 2019 års vecka utvärderas internt i branschen och beskrivs i vår rapport ”Utvärdering Seniorveckan 2019 – Stäng signalen!” som finns på vår hemsida www.sverigesapoteksforening.se.

Fokusveckan brukar genomföras under våren men på grund av pandemin flyttades veckan till hösten istället. EES har fortsatt att användas under pandemin och har på så sätt bidragit till en god läkemedelsanvändning även i dessa utmanande tider.

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Fredrik Boström, Chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

https://doi.org/10.3390/pharmacy8030118

http://www.sverigesapoteksforening.se/utvardering-av-seniorveckan-2019-stang-signalen/

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/ees/

 

* Att barn upp till och med 12 år har valts som grupp och inte upp till och med 17 år beror på att från och med 13 år har barn ett större integritetsskydd mot sina föräldrar kring innehållet i sin läkemedelsbehandling. Apoteken arbetar givetvis även för att barn mellan 13 och 17 år ska få en bra läkemedelsbehandling genom att använda EES i så stor utsträckning som möjligt.