Ny europeisk apoteksrapport för 2018

Idag har PGEU, den europeiska branschorganisationen för apotek, lanserat sin årsrapport för 2018. I rapporten finns intressanta jämförelser mellan apotek i de olika europeiska länderna. Sverige utmärker sig framför allt inom två områden, vi har fortfarande en mycket låg apotekstäthet samt att vi har en utvecklad e-handel av läkemedel jämfört med flera andra länder.

Apotekstätheten i Sverige är mycket låg jämfört med övriga europeiska länder. Medan det europeiska genomsnittet ligger på 32 apotek per 100 000 invånare så ligger det svenska genomsnittet på 14 apotek. Före omregleringen hade Sverige 10 apotek per 100 000 invånare.

Endast 60 % av de europeiska länderna erbjuder e-handel av läkemedel och 47 % erbjuder hemleveranser av läkemedel.

E-handel är ett område där Sverige ligger i framkant. Vi var först i Europa att erbjuda e-handel med receptbelagda läkemedel och har idag totalt nio e-handelsapotek varav tre är renodlade e-handlare säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening som kommentar.

En oroväckande trend är att 38 % av länderna uppger att de upplever att problemet med restnoterade läkemedel har ökat under året. Apoteken lägger i genomsnitt ner så mycket som 5,6 timmar i veckan på att lösa problem med restnoterade läkemedel åt sina kunder.

Det är orimligt att apotek måste lägga ner så mycket tid på att leta efter läkemedel. Restnoteringar är ett samhällsproblem som kan bli mycket allvarligt för enskilda patienter. Även i Sverige ser vi ett problem med att läkemedelsleverantörerna restnoterar allt fler läkemedel avslutar Johan Wallér.

Läs hela rapporten här som även innehåller goda exempel från olika europeiska länder samt övrig data.

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-2391606