Ny europeisk rapport om apotekens roll för minskad antibiotikaresistens

PGEU, den europeiska branschorganisationen för öppenvårdsapotek där Sveriges Apoteksförening är medlem, har sammanställt en rapport om hur Europas apotek kan bidra till att minska antimikrobiell resistens och felanvändningen av antibiotika. Rapporten innehåller fyra rekommendationer riktade både till EU och direkt till medlemsstaterna i syfte att gemensamt lyckas minska antibiotikaresistensen:

  • Medlemsstaterna bör involvera apoteken i sina nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens.
  • Apoteken bör bli en aktiv del av EU:s gemensamma arbetet mot antimikrobiell resistens och sjukvårdsrelaterade infektioner.
  • Ökat samarbete och kommunikation mellan apotek och övriga delar av vården, industrin, patienter, myndigheter och politiker bör uppmuntras.
  • Gemensamt kan apotek och myndigheter bekämpa illegal försäljning av antimikrobiella läkemedel på nätet genom att marknadsföra EU:s logga för online apotek.

PGEU:s rapport är ett komplement till den handlingsplan mot antibiotikaresistens och riktlinjer för återhållsam antibiotikaanvändning som EU- kommissionen antog 29 juni 2017. En av punkterna i EU:s handlingsplan är riktlinjer som ska säkerställa att patienter inte får antibiotika i onödan. Riktlinjerna vänder sig till alla inblandade – t.ex. läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och sjukhusadministratörer – och kompletterar nationella riktlinjer för smittskydd.

Apoteken är den del av vårdkedjan som sist ger patienter råd innan läkemedelsanvändningen påbörjas. Apoteken kan också minska onödig användning av antibiotika genom att erbjuda god rådgivning och bra produkter för egenvård.

– Genom apotekens tillgänglighet och breda kompetens om läkemedel kan vi bidra till korrekt användning av antibiotika. Vi vet att kunskapen om antibiotika är bristfällig. Det handlar om att säkerställa att patienten förstår vikten av att fullfölja antibiotikakurer korrekt, inte dela antibiotika med någon annan samt informera om bieffekter och möjliga interaktioner säger Johan Waller vd för Sveriges Apoteksförening som en kommentar till rapporten.

Även om svenskar har hög kunskapsnivå om antibiotika jämfört med andra läder så finns det goda exempel som vi kan lära av t.ex. i Nederländerna och Storbritannien. Rapporten ger en överblick av olika aktiviteter och tjänster som apotek utför i syfte att minska antibiotikaresistensen.

Ta del av PGEU:s rapport ”The Community Pharmacy Contribution to Tackling Antimicrobial Resistance (AMR)” på www.pgeu.eu

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Om Sveriges Apoteksförening:

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1340 apotek över hela landet. Föreningen har nio medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

 

About PGEU

The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) is the European association representing more than 400,000 community pharmacists. PGEU’s members are the national associations and professional bodies of pharmacists in 32 European countries, including EU Member States, EEA/EFTA members and EU applicant countries.