Ny farmaceutisk vägledning för apotek framtagen

Apoteksföreningen har tillsammans med Apotekarsocieteten uppdaterat vägledningen God apotekssed, GPP.

Den första versionen av God apotekssed publicerades 2011, detta är den andra uppdateringen av dokumentet.  GPP är en av flera standarder i läkemedelskedjan. Syftet är att säkerställa kvalitet och säkerhet och har tagits fram gemensamt av Apoteksföreningen och Apotekarsocieteten samt stämts av med universitet, myndigheter och fackförbund.

Den stora förändringen är att den är anpassad efter de nya grunduppdrag som apoteken fått i samband med apotekspropositionen som kom förra året. Apoteken har numera tre grunduppdrag och dessa beskrivs mer utförligt i GPP.

  • Den reviderade GPP kommer att användas av våra medlemmar som vägledning t.ex. vid framtagande av verksamhetsrutiner och som ett stöd när vi i branschen ska fortsätta utvecklingen av farmaceutiska tjänster säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Apoteksföreningen.

 

Läs hela dokumentet här.

 

För ytterligare kommentarer:

Fredrik Boström

tel: 070-508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se