Ny portal för att hitta apotek

Sveriges Apoteksföreningen lanserar en portal för att lätt hitta och kontakta apotek. Portalen hittas på www.sverigesapoteksforening.se/hitta-apotek. Där kommer man att kunna söka efter apotek baserat på län, kommun eller en bestämd adress. Webbplatsen kommer kontinuerligt att uppdateras med adresser och telefonnummer till samtliga apotek i Sverige. Där finns även en kartfunktion för att enklare se var apoteken ligger.

– Sedan det blev möjligt för privata aktörer att driva apotek i Sverige har tillgängligheten ökat enormt och hittills har cirka 200 nya apotek öppnats. Det är en fantastisk framgång. För att ytterligare öka tillgängligheten har vi från branschens sida valt att sammanställa information om var alla apotek finns och hur man kontaktar dem i en webbportal, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening.

Apoteksmarknaden i Sverige har genomgått en stor förändring. Från att det funnits ett enskilt apoteksbolag finns det idag en fungerande marknad fördelad på ett antal olika aktörer med en mängd olika inriktningar.

– En apoteksmarknad med flera olika aktörer innebär nya kontaktvägar till apoteken och det har saknats en samlad plats för kontaktinformation till apoteken. Därför har vi tagit initiativ till att upprätta en sådan, fortsätter Johan Wallér.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1200 apotek över hela landet.

Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.