Ny rapport om tillgänglighet till läkemedel på apotek

Tillgängligheten till läkemedel är hög på svenska apotek och har till och med ökat de senaste tio åren. 96 procent expedieras direkt när kunden kommer till apoteket. Ändå finns det grupper som upplever att en försämring har skett över tid. Vad beror det på? Apoteksföreningen har tagit fram en rapport som beskriver tillgängligheten till läkemedel, hur den mäts, vilka faktorer som påverkar och hur apoteken arbetar för att hålla den höga nivån uppe.

Det är ovanligt med vanliga läkemedel, ändå lyckas apoteken expediera nästan alla kunder direkt vid disken. Trots detta är brist på läkemedel den vanligaste kritiken apotek möts av. Vi ser därför att det finns ett behov av att öka kunskapsnivån kring denna komplexa fråga säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

För första gången har Apoteksföreningen analyserat faktisk försäljning och apotekens lagerhållning på produktnivå. Rapporten visar hur ofta, hur mycket och på hur många apotek receptbelagda läkemedel säljs.

Statistiken visar hur svårt det är att möta alla kunders behov, men att apoteken faktiskt lyckas hålla relevanta lager säger chefsfarmaceut Fredrik Boström som har analyserat statistiken och författat rapporten.

Rapporten går även tillbaka och jämför hur tillgängligheten till läkemedel såg ut före apoteksomregleringen. Ett antal politiska beslut skedde ungefär samtidigt som påverkar apotekens tillgänglighet. T.ex. generikareformen var inte en del av själva omregleringen men påverkar apotekskunder i stor omfattning. Fortfarande skapar det generiska utbytet frågor vid receptdisken varje dag eftersom det innebär att apoteken inte ska expediera det läkemedlet som läkaren förskriver utan det billigaste som TLV beslutat om just den månaden. Rapporten beskriver även apotekens roll när läkemedel tar slut. Så kallade restnoteringar har blivit allt vanligare under senare år och apoteken är ofta en del av lösningen då det uppstår.

Det är en myt att tillgängligheten var bättre förr. Men myter att det saknas läkemedel fortsätter att spridas och oroar människor helt i onödan. Min förhoppning är att denna rapport kan bidra och ge lite klarhet i hur det faktiskt fungerar avslutar Johan Wallér.

 

Läs rapporten här: 

Sammanfattning

  •  Antalet möjliga alternativ för en förskrivare att skriva på receptet är 15 000 olika läkemedel och ytterligare 4 500 handelsvaror
  •  Totalt såldes ca 12 000 unika läkemedel 2018 vilket är en ökning med 8 procent sedan 2014
  •  2 400 av läkemedlen står för 90 procent av volymen, 3 500 läkemedel står för 95 procent av volymen
  •  Mer än 60 procent av de läkemedel som säljs under ett år säljs som mest i en förpackning per apotek.
  •  Endast 10 procent av läkemedlen som säljs en månad säljs på minst vartannat apotek
  •  Ett genomsnittligt apotek säljer 1 200 olika läkemedel på recept under en månad
  •  Ett genomsnittligt apotek har 2 400 olika receptbelagda läkemedel på lager

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd

070- 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Fredrik Boström, chefsfarmaceut

070- 508 27 41

Fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se