Nya rekord under årets seniorvecka

Mellan den 8 – 14 april genomförde alla apotek i Sverige en extra satsning för att förbättra läkemedelsanvändningen för alla kunder som är 75 år och äldre. De preliminära siffrorna visar att nästan 240 000 EES-analyser gjordes under veckan varav närmare 80 000 riktades till målgruppen.

Farmaceuterna på Sveriges ca 1400 apotek deltog under förra veckan i satsningen som vände sig till alla apotekskunder 75 år och äldre. Kunderna erbjöds en genomgång av alla sparade recept med det elektroniska expertstödet EES.  Om kunden accepterade erbjudandet så analyserade farmaceuten ifall de utskrivna läkemedlen var lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och ifall det fanns en risk för krock med andra läkemedel. Nästan 240 000 sådana analyser gjordes under veckan varav nästan 80 000 till målgruppen. Detta kan jämföras med de 140 000 analyser varav 55 000 till målgruppen som gjordes under motsvarande vecka förra året då samma satsning genomfördes. En genomsnittlig vecka expedieras recept till ca 900 000 kunder.

EES är ett system som tillhandahålls av eHälsomyndigheten och som ger farmaceuten stöd genom analyser av de sparade recepten. När systemet upptäcker något som farmaceuten behöver titta vidare på får farmaceuten en signal om detta. Varje analys kan ge flera signaler beroende på hur många läkemedel som kunden använder.

Ett av målen med veckan var att samla mer kunskap kring användningen av systemet för att se till att det används så bra som möjligt. Vi kommer nu att påbörja utvärdering av veckan och analysera signalerna som farmaceuterna hanterade, hur många av dem som stängdes och varför man ibland inte stänger signaler säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som ansvarar för projektet.

Seniorveckan genomfördes tillsammans med eHälsomyndigheten. Tillsammans vill vi tacka alla farmaceuter på Sveriges apotek för det engagemang ni visat under veckan.

 

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Fredrik Boström, Chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening,

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

tel: 070- 508 27 41