Nya riktlinjer ska stödja ändamålsenlig användning av receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel är tänkta att användas under begränsad tid och i begränsad mängd. Personer som behöver behandling under lång tid bör söka kontakt med läkare för att få en korrekt diagnos och behandling. Vid besök på apotek finns förutsättningar för att säkra en korrekt läkemedelsanvändning i mötet med kunden. Inom e-handeln kan detta inte ske på samma sätt. Apoteksbranschen har därför tagit fram riktlinjer för hur en farmaceut ska agera när en kund gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel via internetapotek.

– I takt med att apotekens e-handel växer har vi märkt att vissa kunder gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel, som om de användes av en och samma person under en begränsad tid skulle innebära en ohälsosam överkonsumtion. För att stärka apoteken i sitt farmaceutiska ansvarstagande har det därför varit viktigt att ge farmaceuten tydlig vägledning vid e-handel av receptfria läkemedel. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, i samband med att riktlinjerna publicerades.

Vid större beställningar ska internetapotekets farmaceut agera enligt följande riktlinjer:

• Vid beställning av läkemedel i större volymer ska risk för felaktig användning alltid övervägas.

• Farmaceut ska vid tveksamheter i beställning alltid försöka kontakta patient/kund för att säkerställa en adekvat läkemedelsanvändning.

• Farmaceut kan, då patient/kund ej kan nås, på eget initiativ begränsa försäljning av dessa läkemedel till rimlig omfattning.

• En tumregel är att beställning av fem förpackningar eller fler av samma läkemedel, bör föranleda ett farmaceutiskt övervägande av hela beställningen.

– Ett av apotekens viktigaste samhällsuppdrag är att bidra till en god läkemedelsanvändning. Receptfria läkemedel är en viktig del i medborgarnas möjligheter att själva ta ansvar för sin hälsa och egenvården är en kärnverksamhet för apoteken. Receptfria läkemedel kan dock vara skadliga vid överkonsumtion och de riktlinjer vi nu tagit fram är en del i branschens gemensamma kvalitetsarbete, avslutar Robert Svanström.

Riktlinjerna hittas i sin helhet här:
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/etik-och-kvalitet/

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
Henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40