Nytt rekord under årets EES-vecka

Nästan en halv miljon gånger använde farmaceuterna Elektroniskt Expertstöd, EES, under årets fokusvecka. Det är det högsta antalet så kallade slagningar någonsin. Hittills har varje fokusvecka inneburit en ökad användning som dessutom har lett till en fortsatt hög användning.

– Även om vi i år fokuserade mer på hur EES används än att öka användningen så visar det här att vår fokusvecka är viktig också för att ytterligare öka användningen generellt säger Fredrik Boström ansvarig för veckan på Sveriges Apoteksförening.

Årets tema var dubbelmedicinering, en signal som är viktig för att upptäcka risken att en patient använder flera läkemedel med samma verkan. Under fokusveckan samlade Sveriges Apoteksförening in mer information om hur farmaceuterna använder systemet. Arbetet görs i samarbete med E-hälsomyndigheten som hjälper till att ta fram statistik.

– Genom den kunskap vi samlar in under fokusveckan får E-hälsomyndigheten bättre underlag för det utvecklingsarbete som de genomför av själva systemet. Samtidigt lär vi oss mer om hur vi ska använda systemet och hur vi kan utveckla arbetet på apoteken, säger Fredrik Boström.

Det var fjärde året som Sveriges Apoteksförening genomförde EES-veckan. Varje EES-vecka har inneburit att nya rekord har satts. Varje fokusvecka har också sammanfattats i en forskningsartikel eller en rapport. Även lärdomarna från årets vecka kommer att resultera i en rapport.

 

 

Mer information

 

Fredrik Boström, chefsfarmaceut

Fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

070-508 27 41