Nytt samarbete om läkemedelsstatistiken

Ett nytt samarbetsavtal mellan Sveriges Apoteksförening och analysföretaget IMS Health innebär att aktörer inom apoteks- och läkemedelsområdet kommer att få bättre tillgång till läkemedelsstatistik.

Samarbetsavtalet kring läkemedelsstatistik träder i kraft till årsskiftet. Avtalet innebär att Apoteksföreningens medlemmar, i princip samtliga apotek i Sverige, kontinuerligt kommer att rapportera statistik kring läkemedelsförsäljningen till IMS Health. I gengäld får alla apoteksaktörer bearbetade rapporter med betydligt mer affärsrelevant statistik jämfört med i dag.

”Det här är mycket positivt för alla våra medlemmar, såväl stora som små. Utan extra kostnad får apoteksaktörerna möjlighet att använda ett bättre underlag för att analysera apoteksmarknaden och sin egen position”, säger Johan Waller, VD på Sveriges Apoteksförening.

För att trygga att alla aktörer inom hälso och sjukvården även fortsättningsvis ska få tillgång till detaljerad läkemedelsstatistik kommer apoteken från årsskiftet att rapportera sin försäljning både till den nya E-hälsomyndigheten och till IMS Health. Den försäljningsstatistik som rapporteras till IMS Health innehåller enbart försäljnings- och marknadsinformation, inga personuppgifter.

”Avtalet innebär att vi även fortsättningsvis kan garantera läkemedelsstatistik på en detaljerad nivå till alla våra kunder inom apoteks- och läkemedelsområdet. Vi är därför mycket glada över att vi kunnat träffa den här överenskommelsen”, säger Tom Rönnlund, VD för IMS Health i Norden och Baltikum.

Mer information:
Johan Waller, VD på Sveriges Apoteksförening, 070-239 16 06
Tom Rönnlund, VD för IMS Health i Norden och Baltikum, +45 5153 0566

Om Sveriges Apoteksförening
Sveriges Apoteksförening företräder en majoritet av alla apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Om IMS Health
IMS Health är ett världsledande analysföretag inom information, konsulttjänster och teknologi för hälso- och sjukvårdens aktörer. Med en global IT-infrastruktur och en unik kombination av data och avancerad analys förenas internationell kunskap om hälso- och sjukvården med lokal förståelse för att hjälpa kunder att fatta rätt beslut och fungera mer effektivt inom hälso- och sjukvården. Våra kunder återfinns inom life-scienceindustrin, offentliga myndigheter, forskare, distributörer, apotekssektorn samt nationella, regionala och lokala betalare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.