Ökning med 37 procent – Antalet apotek nu uppe i 1 264 stycken

Ett av målen med omregleringen av apoteksmarknaden var att öka tillgängligheten. Sedan reformen genomfördes har antalet apotek ökat med 37 procent, från 925 till 1 264 stycken. Därutöver har apotekens öppettider ökat markant och motsvarar i sig en ökning av ytterligare runt 330 apotek, jämfört med år 2009. Det visar nya siffror från Sveriges Apoteksförening.

– Apoteksreformen har levererat en betydligt bättre tillgänglighet för landets patienter. Nya apoteksaktörer och en knivskarp konkurrens har lett till en nyetablering där kunderna efterfrågar apotek och en anpassning av öppettiderna till när kunderna vill komma, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

– Nya apotek som öppnat på centralorter, i köpcenter och i anslutning till stormarknader har ofta öppet från morgon till kväll, alla dagar i veckan. I öppettid räknat kan ett nytt apotek därför motsvara hela två gamla monopolapotek. Det har självklart ökat tillgängligheten till läkemedel minst lika mycket som att apoteken blivit fler till antalet. Också den som bor i relativ glesbygd men gör sina övriga inköp på en stormarknad har fått betydligt bättre tillgång till apotek än tidigare, säger Johan Wallér.

Samtidigt som antalet apotek fortfarande ökar kan föreningen notera att ökningstakten mattats av. Av de 339 apotek som tillkommit är det 22 som tillkommit under 2012.

– Lönsamheten i att driva apotek är hårt pressad, vilket nu märks i minskad etableringstakt. Särskilt kämpigt är det för enskilda entreprenörer, där de första konkurserna nu har börjat komma. Det är min övertygelse att vi under det kommande året kommer att få se förändringar på marknaden för att möta den sviktande lönsamheten, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apoteksmarknaden efter omregleringen
• Det finns idag 339 fler apotek än innan omregleringen.
• Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som motsvarar cirka 330 ”gamla” apotek.
• Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel tidigare apotekslösa förorter som Rågsved i Stockholm)
• Apotekstätheten har gått från 1 apotek på 10 000 invånare (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 400 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
• Idag finns 26 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare.
• Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se