Överreglering håller tillbaka apoteken

Alla som äger och driver en verksamhet måste ta hand om sina kunder och ge dem bra service – annars kommer de väljas bort till förmån för andra. Detta är viktigt att hålla i minnet då omregleringen av apoteken diskuteras. Carina Jansson och Gunilla Andersson från Farmaciförbundet skriver i DN att möjligheten att göra vinst äventyrar patientsäkerheten. Detta stämmer helt enkelt inte.

Inget apotek vinner på att missköta sitt uppdrag och kompromissa med patientsäkerheten, tvärtom. Till att börja med strider det mot branschens etiska riktlinjer och mot det farmaceutiska ansvaret. Ett sådant apotek kommer dessutom snart få stänga igen. En seriös hantering och god rådgivning är alla apoteks kärnverksamhet. Oberoende utredningar – som den Statskontoret gjorde och som Jansson och Andersson hänvisar till – konstaterar att apoteken idag arbetar seriöst med patientsäkerheten. Vad Statskontoret har sagt är att det möjligen finns en fara i framtiden om apotek skulle prioritera ned de anställdas kompetensutveckling. Det finns dock ingen rimlig anledning för en aktör som vill behålla befintlig och locka ny personal att göra detta. Läkemedelsverkets årsrapport över sina apoteksinspektioner 2012 talar också sitt tydliga språk – inga allvarliga brister finns i apotekens verksamhet.

Jansson och Andersson pekar ut några enskilda faktorer som argument för att patientsäkerheten är hotad. 24-timmarsregeln, bristande tid för receptexpedieringen och för lite vidareutbildning för personalen.

Gällande 24-timmarsregeln är det leverantören som betalar för och styr över leveranserna. När apoteken väl beställt en vara kan de i normalfallet bara vänta på att leveransen ska komma fram – och är alltså ingen kostnadsfråga. Denna regel är numera dessutom både vassare och obligatorisk till skillnad från innan omreglering då den bara var en intern målsättning.
Det är också viktigt att vara tydlig med att receptexpedieringen alltid går först. Om tid och möjlighet finns så är den merförsäljning som sker oftast uppskattad av kunderna som får tips och råd även kring receptfria produkter – inte sällan kopplat till exempelvis biverkningar av deras receptläkemedel. Att merförsäljningen i första hand gäller produkter som är positiva för kunden höll Andersson med om i ett samtal i Sveriges Radios Studio ett. Det främsta argumentet mot merförsäljning visade sig istället vara att det blir krångligt för personalen att hålla reda på vad det är för receptfria produkter man ska erbjuda, exempelvis när ett receptläkemedel leder till muntorrhet eller bekymmer med magen. En utökad service till kunden är möjligen krånglig för enstaka personal, men är förstås ingenting som hotar patientsäkerheten. Tvärtom.

Man ska inte heller glömma bort att många går till sitt apotek för att finna bot och lindring innan de uppsöker läkare.
Att de som arbetar med läkemedel ska få kompetensutveckling är självklart och sker på alla apotek. Det är dock inte självklart att arbetsgivare och arbetstagare ser med samma ögon på hur det ska ske. Idag är det många olika områden där personalen behöver vidareutbildning, exempelvis nyheter på läkemedelsområdet, IT-system och hur man bäst bemöter en kund, vilket gör att arbetsgivarna ofta erbjuder andra former för vidareutbildning än tidigare, exempelvis med hjälp av e-learning. Att lagstifta om särskilda och stela villkor skulle vara en väg bakåt. Alla apotek är olika och har olika villkor. Detsamma gäller personalen. Generellt är det stor konkurrens om duktig apotekspersonal och det är därför viktigt för alla apoteksägare att ta hand om sina anställda för att i längden få behålla dem och vara en attraktiv arbetsgivare.
Alla system har för- och nackdelar, och vid stora reformer uppstår alltid frågetecken och förändringsprocesser som kan orsaka stress. Men apoteksomregleringen har över lag varit framgångsrik med hög kundnöjdheten, 350 fler apotek med bättre öppettider, nya tjänster och utvecklad service för kunderna samt mer valfrihet och bättre löneutveckling för personalen. Patientsäkerheten garanteras bäst av att våra apotek håller hög kvalitet snarare än av mer reglering.

Den redan existerande överregleringen hindrar i själva verket apoteksaktörerna att ytterligare utveckla sin verksamhet – till förmån för personal och kunder. Kring detta behöver både arbetsgivare och arbetstagare göra enad front för att påverka politiker och vårdgivare. Så har emellanåt skett, exempelvis i fråga om vår gemensamma kritik mot de allt för hårda reglerna kring utbyte av läkemedel på apotek (generikasystemet), där vi står eniga i att de leder till minskad patientsäkerhet och försvårar tillgängligheten till läkemedel. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att förändra de bakomliggande villkoren till det bättre för apoteken, dess personal och kunder.

Johan Wallér, VD
Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg

Sveriges Apoteksförening

Publicerad av DN 6 augusti 2013.