På apoteken finns jobb till studenterna på Sacomässan

Idag inleds Sacomässan och apoteksbranschen är på plats för att berätta om de möjligheter som finns för den som utbildar sig till farmaceut. Möjligheter som bekräftas i Sacos färska rapport över var jobben finns om fem år.

Redan idag är det på många håll i landet brist på personer med farmaceutisk utbildning och apoteken letar med ljus och lykta efter rätt personer att anställa. Inom kort kommer också en stor del av apotekens personal att nå pensionsåldern. År 2020 kommer en tredjedel av apotekens receptarier ha gått i pension.

Efter många år av apoteksmonopol har intresset att utbilda sig för och jobba på apotek minskat. Samtidigt är efterfrågan på utbildad personal stor på en ny, dynamisk och föränderlig apoteksmarknad.

– För att möta behovet av fler farmaceuter arbetar apoteksbranschen gemensamt för att lyfta yrkets möjligheter och få unga människor att upptäcka de utbildningar som finns. För den som har ett naturvetenskapligt intresse, eller ett intresse av att jobba med vård och hälsorelaterade frågor, är farmaceututbildningarna definitivt ett mycket attraktivt alternativ, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

– Vi vill uppmärksamma unga på vad apoteken har att erbjuda när de funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden. Att vara på plats på Sacomässan blir då en självklarhet, säger Eva Glaumann.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1 264 apotek.
Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.