På svenska apotek kan du handla läkemedel tryggt- debattartikel av Sveriges Apoteksförening m.fl.

I en replik på DN Debatt skriver Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallér tillsammans med företrädare för läkemedelsbranschen om det intensiva arbete som pågår inför att se till att Europas läkemedel blir märkta på korrekt sätt. Arbetet med att säkerställa att det nya EU-direktivet för säkrare läkemedelsförsörjning kan börjar gälla i Sverige den 9 februari har pågått under en lång tid. För svensk del innebär det att ett redan säkert system blir ännu säkrare. Läs hela debattartikeln här