Patientsäkerheten måste respekteras!

REPLIK på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets artikel Svenska Dagbladet 2011-09-19

Det är inte förvånande att TLV, som ansvarar för prissättningssystemen för läkemedel, nu slår ifrån sig. Det finns nämligen stora brister i deras modell för hantering av generika, dvs billiga kopior. Istället för att rannsaka inåt slår man utåt – på den bransch som har störst insikt i hur TLVs modell fungerar i verkligheten.

Vi tycker principiellt att generikautbytet är bra. Det sparar stora pengar åt samhället och vården. Samtidigt innebär dagens system en patientrisk. Vi tar varje år emot ca 100 miljoner kunder och det ger oss en unik inblick i hur läkemedelsförsörjningen fungerar. Den farmaceutiska expertisen på apoteken finns för att hjälpa patienterna till en så effektiv behandling som möjligt, inte som TLV skriver: ”byter till det läkemedel som har lägst pris”. Signalerna vi får är oroande.

Felmedicinering kostar 10-20 miljarder kronor varje år. En stor del av denna kostnad beror på det generiska utbytet. Patienter blir förvirrade av att behöva byta mediciner hela tiden och det leder till felaktig läkemedelsanvändning. Olika burkar och piller i olika färger skapar en farlig osäkerhet. I en färsk studie uppskattas det att 200 000 patienter felmedicinerar på grund av det generiska utbytet.

Vi är inte nöjda med att det var 20:e gång inte går att på rätt sätt expediera läkemedel. Till skillnad från TLV tycker vi att våra kunder förtjänar bättre. Varken Lex Maria-ärenden eller biverkansrapporteringar till Läkemedelsverket angriper problemet med generikamodellen.

Att TLV nu överväger sanktioner mot generikaföretag som inte levererar är något vi välkomnar. Generikaföretagens leveranssäkerhet är låg och konkurrensen mellan företagen brister i många fall. Det löser dock inte det grundläggande problemet med att frekventa utbyten äventyrar patientsäkerheten.

Lösningen ligger i att hitta en modell där vi upprätthåller prispress på generiska läkemedel, får kontinuitet i vilket läkemedel som expedieras och garanterar leveranssäkerheten. Det skulle ge oss mer för skattepengarna och samtidigt höja patientsäkerheten.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.