Positivt med ökat stöd till glesbygdsapotek

Sveriges Apoteksförening välkomnar att regeringen möjliggör för fler apotek i glesbygd att få tillgång till ekonomiskt stöd. Genom att höja omsättningsgränsen för att få tillgång till stöd så kan något fler apotek komma ifråga för bidraget.

– Jag välkomnar att fler apotek kan komma i fråga för glesbygdsbidraget, men vill betona att detta enbart är ett komplement på marginalen. De viktigaste faktorerna för att kunna fortsätta ha apoteksservice i hela landet handlar om fler farmaceuter, tillåta farmaceut på distans samt att den generella lönsamheten för branschen får förutsättningar att öka säger Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening.

Den främsta utmaningen för att kunna driva apotek i mer glesa miljöer är att kunna rekrytera och behålla farmaceuter. Vid de fall där apotek i glesbygds har tvingats stänga eller dra ner på öppettider har det framför allt berott på att avsaknaden av legitimerade farmaceuter som vill jobba där.

Kundunderlaget för glesbygdsapotek minskar generellt och skyndas ofta på när t.ex. en vårdcentral läggs ner. Samtidigt har e-handeln av läkemedel och andra apoteksvaror ökat under de senaste åren vilket har gynnat befolkning i glesbygd.

Sveriges Apoteksförening vill att regeringen moderniserar lagstiftningen för apotek. Idag får apotek enbart hålla öppet om en legitimerad farmaceut finns på plats. Detta är en utmaning för många apotek i glesbygd.

– Om regeringen möjliggjorde för farmaceuter att expediera på distans när annan utbildad personal finns på plats fysiskt så skulle fler glesbygdsapotek kunna hålla öppet. Detta skulle vara i likhet med hur andra delar av vården fungerar säger Johan Wallér.

Den så kallade handelsmarginalen ger apoteken ekonomiska förutsättningar att bedriva apoteksservice i hela landet. Nivån på handelsmarginalen sätts av TLV och har inte ändrats sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Det innebär att den kontinuerligt har urholkats även om den har ökat i antal kronor.

– Handelsmarginalen täcker under 90 procent av kostnaderna för apotekens receptaffär. Det innebär att varje expedierat recept är en ekonomisk förlust som måste kompenseras med annan försäljning avslutar Johan Wallér.

 

 

För ytterligare information: 

Johan Waller, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070 239 16 06

e-post: johan.waller@sverigesapoteksforening.se