Pressmeddelande – samarbete mot hat och hot på apotek

Apoteksbranschen har inlett ett samarbete för att motverka diskriminering, hat och hot. Arbetet kallar vi Tillsammans. Det konkreta arbetet kommer att ske långsiktigt i respektive företag, men goda idéer och erfarenheter kommer att delas i branschen för att tillsammans motverka den negativa trenden av ökad intolerans för olikheter som vi upplever i samhället.

Det första steget i arbetet skedde när styrelsen för Sveriges Apoteksförening under 2022 antog en branschöverenskommelse om ett gemensamt förhållningssätt i frågan. Nästa steg är att en gemensam dekal som tydliggör att apotek inte accepterar hat, hot eller diskriminering sätts upp på apotek runt om i landet. Syftet är att sända signaler till kunder men även för medarbetare att känna att man har sin arbetsgivare och hela branschen på sin sida.

  • Alla apotek upplever att samhällsklimatet har blivit hårdare och att detta kommer till uttryck och drabbar apotekens medarbetare. Inget apotek accepterar rasism, diskriminering eller annan kränkande behandling varken mot kunder eller medarbetare. Därför har vi inlett ett branschövergripande samarbete och det ska inte vara möjligt att försöka spela ut olika företag mot varandra säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Branschen kommer att fortsätta att långsiktigt arbeta med frågan att minska diskriminering, som sker i fysiska möten och på nätet. Arbetet leds av branschens Utbildningsråd där alla apotekens HR-chefer ingår.

  • Apoteken är en viktig del av både hälso- och sjukvården och besöks av i princip alla invånare. Därför är det viktigt att alla ska känna sig välkomna på apotek men också att alla tar sitt ansvar att behandla medmänniskor med respekt avslutar Johan Wallér.

Läs mer om initiativet här.

 

För ytterligare frågor 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-239 16 06

 

 

 

/wp-content/uploads/2023/02/svap_film_9-16_230201.mp4

 

 

Attachments