Rådgivning gör apotekskunder nöjda

Apotekens kunder fortsätter att vara nöjda. Den övergripande kundnöjdheten ligger fortsatt mycket högt på sina 95 procent. Mest nöjd med sitt apotek är äldre kvinnor, som har flera apotek att välja mellan och som bett om råd av apotekens personal. Detta enligt färska siffror från den kundundersökning som TNS Sifo kontinuerligt gör för Sveriges Apoteksförenings räkning.

– Apotekens höga kundnöjdhet visar att konkurrensen mellan apoteksaktörerna driver på utvecklingen i en positiv riktning, kommenterar Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Särskilt glädjande är förstås att rådgivningen från apotekens personal är med och drar upp kundnöjdheten. Säker hantering av läkemedel och rådgivning kring läkemedel och hälsa är apotekens viktigaste uppgift, vilket också uppenbart uppskattas av kunderna.

– Tillsammans med andra undersökningar som görs ger det en bild av en stabil bransch med ett bra kunderbjudande och en hög servicenivå.

Sveriges Apoteksförening har sedan 2010, då apoteksreformen slog igenom i praktiken, kontinuerligt mätt kundnöjdheten genom att låta TNS Sifo fråga ett representativt urval av befolkningen hur de upplevde sitt senaste apoteksbesök. Andelen kunder som första halvåret 2014 ger undersökningens topp-tre-betyg uppgick till 95,5 procent och andelen som ger undersökningens topp-två-betyg är 73 procent första halvåret 2014.

De kvalitetsaspekter som spelat störst roll för valet av apotek är enligt undersökningen bra läge, bra sortiment, korta väntetider och bra bemötande.

På frågan vilka ärenden kunden gjorde på apoteket är det lika vanligt att man köper receptfri medicin som att hämta ut receptbelagd medicin. Hälften av kunderna har mer än ett ärende, exempelvis att köpa någon av apotekets handelsvaror. 25 procent av kunderna går till ett apotek endast i ärende att hämta ett receptbelagt läkemedel.

Intresset för ett utökat utbud av tjänster på apotek är fortsatt mycket högt. Det handlar om sådant som utökad läkemedelsrådgivning, tester av blodtryck, blodsocker och allergi samt hjälpa att sluta röka eller bli vaccinerad.

– Kundernas höga förtroende och apotekens tillgänglighet är en perfekt kombination för att låta apoteken ta en större plats i vårdkedjan, säger Johan Wallér.

– För att bättre använda apotekens potential i vårdkedjan bör vårdgivare och politiker sätta sig ned med apoteken för att tillsammans öka tillgängligheten till sådana tjänster som höjer vårdens effektivitet och hjälper människor att ta ett större eget ansvar för sin hälsa, avslutar Johan Wallér.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40