Rådgivning kring läkemedel ska ske på apotek

– Dagens rapport från Läkemedelsverkets om hur försäljningen av receptfria läkemedel sköts är glädjande nyheter för apoteken. Det är apotekens personal som har kompetensen att ge rådgivning om vilket läkemedel som passar bäst för olika typer av personer och sjukdomar. Läkemedelsverkets granskning visar dessvärre att dagligvaruhandeln oroväckande ofta bryter mot regelverket och ger råd som de varken har kunskap eller tillåtelse att ge. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

– Att ge rådgivning om läkemedel utan att ha utbildning om dess effekter och potentiella biverkningar är farligt och riskerar hälsan hos kunden. Dagligvaruhandeln får under inga villkor rekommendera ett visst läkemedel utan ska hänvisa till ett apotek för att få hjälp att välja rätt preparat. Eftersom rådgivning trots allt sker i dagligvaruhandeln i en utsträckning som är bekymmersam måste kontrollen av hur handeln sköts öka. Det är kommunernas ansvar och de måste bli bättre på att ta det.

– Samtidigt visar Läkemedelsverkets rapport att det finns utvecklingspotential i apotekens rådgivning. Varje kund som går in på ett apotek ska veta att rådgivningen är tillgänglig och att de kommer lämna apoteket med rätt läkemedel för den givna situationen.

– Det är på apoteken som landets läkemedelsexpertis finns. Den ska vara tillgänglig och nyttjas på bästa sätt av samhället. Kontroll och rätt rådgivning är grundläggande för en effektiv och god läkemedelsanvändning. Det kan apoteken garantera, avslutar Johan Wallér.

För mer information, kontakta
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se