Rapport om läkemedelslager i Sverige nu och då

Apoteksföreningen har tagit fram en rapport som beskriver hur lager av läkemedel fungerar i Sverige idag samt hur det fungerade före marknaden omreglerades för tio år sedan.

Sverige har relativt stora läkemedelslager. Det är läkemedelsdistributörerna som ansvarar för lagren och de levererar till landets alla apotek dagligen. Generellt finns 3-4 månaders lager av ett läkemedel hos distributören. Så har det fungerat både före och efter att apoteksmarknaden omreglerades. Dessutom håller apoteken vanliga läkemedel i 1 – 1,5 månaders förbrukning.

Rapporten beskriver även den krisberedskap för läkemedelsförsörjning som fanns tidigare men delvis har monterats ner. Nedmonteringen av beredskapslager påbörjades redan 2004 och mycket av annan beredskap monterades ned av myndigheterna under åren som följde. Det statliga bolaget Apoteket AB hade varken tidigare eller nu någon utpekad roll som inköpare av läkemedel. Det är genom avtal och inköp som man kan säkerställa lager och tillgång.

Apoteksbranschen har efter omregleringen inte fått några utpekade uppdrag att föra beredskapslager av varken staten eller regioner. Om det offentliga vill upphandla sådana tjänster har apoteksbranschen kompetens att utföra dem.

Läs hela rapporten här.