Receptförnyelse – en misslyckad läkemedelsbehandling

Debatten om e-läkare är stundtals hård. Receptförnyelse är en av frågorna som diskuteras och som berör apoteken. Oavsett om det finns ett aktivt samarbete eller inte ses en hänvisning från ett apotek till en e-läkare som något suspekt och som endast görs i syfte att tjäna pengar. Men är det så enkelt? Och hur ska vi komma vidare till en lösning som passar patienten?

 

Att en kund på apoteket saknar giltigt recept på ett läkemedel mot en kronisk sjukdom är inte ovanligt. Besöken på apoteket för respektive recept sker vanligtvis med tre månaders mellanrum och det är inte lätt att hålla koll på att ett recept hunnit gå ut sedan förra besöket. Är det då slut i medicinskåpet hemma kan det innebär avbrott i behandlingen. Att få kontakt med sin läkare är inte lätt i vanliga fall och är det dessutom helg kan det dröja länge innan man får hjälp.

Omodern syn på läkarbesök

Det här hänger ihop med en omodern syn på sjukvård med årliga besök hos en och samma doktor. Att återbesöken många gånger inte sker med ett års mellanrum beror både på resursbrist men också på att det i många fall inte behövs så täta vårdbesök för en välinställd patient med kronisk sjukdom med livslång läkemedelsbehandling. Vården av idag är mer specialiserad och därför träffar en patient ofta flera olika läkare. Därför kan patienten ha regelbundna vårdbesök men en översyn av alla läkemedel och att alla recepten är giltiga görs inte vid alla besök.

Patientens eget ansvar

Läkemedelsbehandling med läkemedel på recept innebär att mycket av ansvaret ligger på patienten. Det är patienten själv som behöver köpa läkemedlen på apoteken, komma ihåg att ta dem, vara uppmärksam på biverkningar och fundera ut hur behandlingen ska passa in i vardagen i förhållande till mat- och sovvanor mm. Men även i många fall ansvara för att uppföljningen blir av genom att när receptet gått ut själv kontakta läkaren som då kan ta ställning till om behandlingen ska fortsätta eller inte. Det är inte förvånande att patienten inte ser något problem med att vända sig till en annan läkare när den tidigare, som man bara har träffat vid enstaka tillfälle, har lagt över ansvaret på patienten själv.

Receptförnyelse – en nödlösning

Att en patient upptäcker att receptet inte är giltigt vid apoteksbesöket är ett misslyckande. Vi som arbetar runt patienten måste fundera på om det är en rimlig förväntan på patienten att sköta så stor del av sin behandling själv. Jag tror att apoteken kan spela en mycket större roll än idag för att stödja patienten. Det är apoteken som har bäst översyn över patientens läkemedelsbehandling och som träffar patienten oftast. För att kunna göra mer för patienten behöver farmaceuterna fler verktyg. Ett sådant är det vi kallar re-förskrivning och innebär att farmaceuter kan förlänga ett recept med ett extra uttag, något som med framgång införts i Danmark. Den Nationella Läkemedelslistan öppnar för större möjligheter än idag för apoteken att bevaka patienternas recept och skapa ännu bättre påminnelsefunktioner. På sikt kanske även bättre möjligheter att skicka meddelanden till förskrivaren om åtgärder som behöver vidtas. Men för tillfället är den enda möjlighet som ges för apoteken att underlätta kontakten mellan vården och patienten när ett recept är utgånget – det vill säga receptförnyelse.

Debatten står i vägen för utvecklingen

Patienten ska i första hand hänvisas till sin ordinarie läkare men ibland behövs en annan lösning. E-läkarna har en fördel i en hög tillgänglighet, lättanvänd teknik samt en stor samarbetsvilja – men de är ifrågasatta. Debatten om e-läkare rör i första hand frågor om prioritering av vårdens resurser och ersättningsstrukturer men förenklas oftast till att viss vård är bra och annan dålig. Patientperspektivet saknas ofta och diskussionen leder inte framåt till bättre lösningar. Frågan om receptförnyelse har blivit en symbolfråga men jag hoppas att vi kan ändra på detta genom att utgå från det problem som behöver lösas – att patienter riskerar avbrott i sin läkemedelsbehandling – och att vi därifrån kan diskutera vilka lösningar som behöver utvecklas.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.